Vil heller se bygging av jernbane enn vei utenfor Tromsø

– Det er greit med ei avklaring om ny innfartsvei til Tromsø, men det løser ikke de fremtidige transportutfordringene, sier Naturvernforbundet.

Jernbane

INVITERES NORDOVER: Bildet viser en utbygging av dobbeltspor ved jernbanen mellom Drammen og Oslo. Et slik syn vil gjerne Naturvernforbundet se på vei inn mot Tromsø.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Det på tide at vi får på plass en skikkelig utredning av jernbane nord for Narvik, sier Anton Petter Hauan, som er leder i Naturvernforbundet i Troms.

Miljøorganisasjonen krever at samarbeidspartiene, KrF og Venstre, tar opp saken om banen til diskusjon med ministeren, Ketil Solvik-Olsen.

Det ble tirsdag kjent at den nye innfartsveien til Tromsø, E8, kommer med i Nasjonal transportplan 2018–2029. Men Naturvernforbundet mener jernbane er viktigere:

Anton Petter Hauan

POLITISK VILJE: Anton Petter Hauan mener politikerne kan få til mye, bare de vil det nok.

Foto: Line Lønning

– Tromsø og Troms som region kommer til å vokse kraftig i årene framover. Vi ser blant annet at forespeilinger på en enorm vekst i blant annet sjømatnæringen. Flere folk vil også bety et større behov for forflytning av gods, sier Hauan.

– Effektivt og miljøvennlig

Hauan mener det er greit med en avklaring på saken om innfartsveien til Tromsø, men at tiden nå er inne for å rette fokus på det Naturvernforbundet mener er viktigere, og som sier «tut».

– Selv om vi får en ny vei, vil ikke nye veier løse de framtidige transportbehovene. Dersom dette skal gjøres både effektivt og miljøvennlig trenger vi å få på plass en jernbane, sier Hauan.

– Tror du innerst inne at dette lar seg gjøre?

– Vi har sett at når politikere har ambisjoner så er det lite som ikke kan gjøres. Det er fullt mulig å bygge jernbane til Tromsø. Det har tidligere utredninger vist. Det som mangler nå er at vi går i gang med en såkalt konseptvalgutredning for å finne ut hvordan mulighet som er den beste for å bygge en jernbane til Tromsø, svarer han.

Høyre på laget

Hauan viser også til at i forkant av arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen har Troms Høyre vedtatt at «tiden er inne for også å vurdere utbygging av jernbane fra eksisterende infrastruktur og videre inn i Troms.»