Vil ha vindmøller i Øst-Finnmark: – Vi må utnytte vinden, så den ikke bare blåser på havet

Mens de fortviler over eventuell vindparkutbygging i Trøndelag og på Vestlandet, er ordførerne i Øst-Finnmark forbannet over at de ikke står på lista over egnede områder for vindmøller.

Midtfjellet vindpark

Slike vindmøller, som i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune, er Øst-Finnmark misunnelig på. Helt nord i Norge føler man seg utestengt fra næringsutvikling.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Er det noe vi trenger langs kysten og spesielt i Distrikts-Norge, så er det flere bein å stå på. Og er det en ressurs vi har nok av, så er det nettopp vind, sier Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord i Øst-Finnmark.

– Hvis vi ikke skal få lov til å være med på å hjelpe i det grønne skiftet med fornybar energi ... det er helt forferdelig.

Det var mandag denne uken Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram sin liste over hvor de mener det er best egnet å bygge nye vindkraftanlegg.

I Trøndelag og på Vestlandet har flere reagert kraftig på planene. De vil ikke ha vindmølleparker der, fordi de mener det er et naturinngrep.

Også i Øst-Finnmark har reaksjonene vært kraftige, men her har pipa en litt annen lyd. Her ville nemlig ordførerne gladelig tatt imot vindmøllene de ikke vil ha lenger sør i landet.

Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord, åpning av Hamnefjell vindpark

Båtsfjord har allerede vindkraft i kommunen. Ordfører Geir Knutsen stiller seg bak kravet til Øst-Finnmark regionråd, som vil levere inn høringsforslag og prøve å få Øst-Finnmark med på det nye NVE-kartet.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

Viktige ringvirkninger

De er sinte fordi Øst-Finnmark ikke er på lista. Blant andre gikk ordfører i Lebesby, Stine Akselsen, ut i iFinnmark og erklærte at de både har areal og vindkraft nok for å kunne bygge vindkraftpark.

Faktisk er kun en liten del av Vest-Finnmark det eneste området nord for Namdal som NVE regner som egnet for vindparkutbygging.

Båtsfjord er en av kommunene i Finnmark hvor det allerede er vindmøllepark, og ordfører Geir Knutsen sier at ringvirkningene i form av arbeidsplasser og eiendomsskatt har vært viktige for kommunen.

– Vi må få lov til å utvikle og utnytte den fantastiske vinden vi har, sånn at den ikke bare blåser på havet, sier han.

Ringvirkningene ønsker han for resten av Øst-Finnmark også.

– Saken er allerede meldt inn for Øst-Finnmark regionråd, og jeg er helt sikker på at vi også får med oss Vest-Finnmark regionråd og fylkeskommunen. Vi må stå sammen om dette, sier Knutsen.

– Vi kan ikke godta at de skal utelukke Øst-Finnmark.

Båtsfjord

Båtsfjord, og de fleste andre kommunene langs kysten av Finnmark, er et forblåst sted.

Foto: Stian Sætermo

Forblåste plasser

Ordfører i Gamvik kommune, Trond Einar Olaussen reagerte med forundring på rapporten.

– Ut fra tilbakemeldinger vi får fra dem i bransjen, så er nettopp Øst-Finnmark et godt sted for å produsere strøm. Jeg synes det er ganske forunderlig at vi skal fratas den muligheten gjennom en rapport.

Alle som har vært på kysten av Øst-Finnmark vet at det er en av de mest forblåste plassene i hele Norge. Derfor mener ordførerne at det hadde vært svært naturlig at NVE la opp til vindkraftanlegg også her.

– Vi kan ikke akseptere at Øst-Finnmark blir fratatt muligheten til å drive med næringsutvikling fordi noen har funnet ut at det ikke passer, sier Olaussen.

Trond Einar Olaussen

Trond Einar Olaussen er ordfører i Gamvik. – Man skal respektere reindrifta, og det viktigste vi gjør er å gå i dialog med dem. Men jeg tror ikke løsningen finnes i en rapport som blir tredd ned over Finnmark, sier han.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Hensyn til reindrifta

Ordførerne mener likevel det er håp i sikte. I forrige uke kom nyheten om en ny kraftlinje mellom Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, som vil bidra til økt nettkapasitet.

Nettopp kapasiteten har vært en del av årsaken til at NVE ikke mener Øst-Finnmark er egnet.

– Det blåser veldig godt i Finnmark, og det er gode naturgitte forhold. Men dårlig nettkapasitet gjør det vanskelig å få kraften ut til forbrukerne. Dessuten er Finnmark viktig for reindrifta, sier direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

For reindrifta har reagert kraftig.

– Denne rapporten ble skrevet ut fra dagens situasjon. Det vil kunne gå mange år før ny kraftlinje er på plass. Under nye forutsetninger vil vi kunne gjøre nye vurderinger, sier Flatby.

Tamrein

Ordførerne som tar til ordet for flere vindmølleparker i Finnmark mener det er mulig å bli enig med reindrifta.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali