Vil ha strenge regler for rengjøring av sko og klær i nasjonalparkene på Svalbard

Sysselmannen ønsker pålegg om rengjøring av sko, klær og utstyr, for å hindre spredning av fremmede arter.

Svalbard

Forslaget til forvaltningsplanen for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservatene på Vest-Spitsbergen, er sendt til faglig godkjenning i Miljødirektoratet.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Sysselmannen vil ha enda klarere retningslinjer for ferdsel i de verna områdene på Svalbard, skriver sysselmannen.no.

Det går fram av forslaget til forvaltningsplan for verneområder, som nå er sendt til Miljødirektoratet.

Sysselmannen har basert seg på fagrapporter og utredninger om miljøverdiene i områdene, kunnskap om artenes sårbarhet, statistikk om ferdsel og bruk og undersøkelser av slitasje og påvirkning av dyreliv.

Sysselmannen ønsker også en hjemmel i svalbardmiljøloven som gir pålegg om rengjøring av sko, klær og utstyr, for å hindre spredning av fremmede arter.

Sysselmannen foreslår i tillegg å opprette et nytt fuglereservat i Liefdefjorden og utvide grensene for Blomstrandhamna fuglereservat, av hensyn til hekkende fugl.

Sysselmannen startet arbeidet med forvaltningsplanen for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen i 2013, i samarbeid med Forskning/utdanning, Reiseliv og Lokal bruk.