– Jeg tror alle ser at det er et dilemma

Jens Stoltenberg vil ha rensing av klimagassen CO2 fra kullkraftverket på Svalbard.

Adventdalen

Stortinget ba i 2012 om at Gassnova skulle utrede mulighetene for å bygge et kullfyrt kraftverk på Svalbard med full CO2-rensing. CO2-fangsten skal lagres under bakken i Adventdalen.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Det er her på Svalbard og i nord vi ser klimaendringene klarest og tydeligst. Isen smelter og naturen endrer seg, sier Jens Stoltenberg.

Stoltenberg ønsker derfor at klimagassen Co2 skal renses dersom det blir et nytt norsk kullkraftverk på Svalbard.

Longyearbyen får kraft fra et 30 år gammelt kullkraftverk. Et nytt kullkraftverk med CO2-rensing er blitt lansert som en enklere månelanding enn på Mongstad.

Jens Stoltenberg valg 2013 partilederutstpørringsbilde

Arbeiderpartiets avtroppende leder Jens Stoltenberg holdt i går 1.-mai-talen i Longyearbyen.

Arbeiderpartiets avtroppende leder holdt i går 1.-mai-talen i Longyearbyen. Han mener Norsk kullvirksomhet på Svalbard står ovenfor et stort dilemma.

– Jeg tror alle ser at det er et dilemma. Vi må satse på det Svalbard er utpekt til å være, nemlig et område der man ser på å utvikle karbonfangst og lagring, nettopp for å kunne fange, lagre og rense klimagassen Co2 fra bruk av kull, sier Stoltenberg.

Han understreker at det også på Svalbard eksisterer et av de mest avanserte forskningsmiljørene til å forstå hva som skjer.

– Det er en av grunnene til at Svalbard samtidig er en motor i den store nordområdesatsingen, sier Stoltenberg.

Nyheter fra Troms og Finnmark