Hopp til innhold

Vil ha refleksvest på rein

Mange dyr har måtte bøte med livet så langt.

Rein i veikanten
Foto: Fredrik Norum / NRK

Bare i julehelgen i år måtte 16 reinsdyr møte med livet etter å ha blitt påkjørt av biler.

Statens vegvesen har de siste årene brukt betydelige midler på å rydde skog som befinner seg nært veien i områder med høy tetthet av rein. Men fremdeles er det bilistene selv som er den viktigste faktoren for å få ned antall reinpåkjørsler, som hvert år kommer opp i flere hundre dyr i Finnmark alene.

– Det må jo ringe noen bjeller når du ser masse reinspor på kryss og tvers av veien. Det må jo tolkes som et faresignal bare det, sier Frank Inge Sivertsen.

Julehelgen ble alt annet enn fredfull for mange av hans egne reinsdyr. De siste dagene har mellom 15 og 20 dyr blitt påkjørt i Finnmark, noe som ifølge Øst-Finnmark politidistrikt er et svært høyt tall. Reineierne mener bilistene ikke er varsomme nok i mørketiden.

Ønsker erfaringer fra Finland

Sesksjonssjef i Statens vegvesen Knut Busk er i dialog med finske veimyndigheter, der det prøves ut refleksmerking av reinene.

– I den dialogen vi har med finske veimyndigheter så er vi veldig nysgjerrig på hvordan erfaringer de gjør med det.

På finsk side er man svært tidlig i prosessen, og der var i dag ingen som kunne si noe om hvilke erfaringer man har gjort så langt. Reineier Frank Inge Sivertsen mener imidlertid et slikt tiltak kan være positivt.

– På åpne strekninger vil du jo se refleksbåndene tidligere før reinen kommer på veien, sier Sivertsen.

– Selv om du setter refleksvest på reinene og skilter, så er det jo det trykket du har på gasspedalen som er det viktigste tiltaket – det gjelder å være mer varsom når man kjører om vinteren, sier Knut Busk.