Vil ha politibeskyttelse på vidda

Reineier Johan Mathis Kemi har bedt om politibeskyttelse for å hente inn egne rein.

Reineier vil ha politibeskyttelse

Reineier Johan Mathis Kemi vil ha politibeskyttelse når han skal hente bortkomne rein fra nabosiidaene.

Reineier Johan Mathis Kemi ble nyttårsaften banket opp i Karasjok. I følge Kemi var bakgrunnen for overfallet krangling om beiteområder.

Nå tør ikke reineieren å hente bortkomne rein fra nabosiidaene uten politibeskyttelse.

– Om vi reiser opp for å se til dyrene risikerer vi å bli angrepet. Vi er redde, sier Kemi til Finnmark Dagblad.

Ber politiet om hjelp

Voldsoffer Johan Kemi

Natt til 1. nyttårsdag ble Johan Mathis Kemi overfalt og mishandlet i Karasjok. Han mener overfallet har bakgrunn i beitekonflikter.

Foto: Privat

Gjennom sin advokat Cristopher Viland, har Kemi sendt to brev til reinpolitiet.

I brevene ber han om at familien får politibeskyttelse for å hente deler av reinflokken som har trukket inn på nabosiidaenes beiteområder.

– Jeg har skrevet til politiet to ganger, men de gjør ingenting, sier advokat Viland.

Reinpolitisjef Per Valved bekrefter henvendelsene fra Kemis advokat, men sier at siidalederen har takket nei til bistand fra politiet.

– Vi forholder oss til siidalederen. Han har takket nei til vår bistand. Det er reindrifta selv som har ansvar for å rydde opp når dyr har kommet over i feil siida, sier Valved til Finnmark Dagblad.

Konfliktfylt reinbeitedistrikt

Kemi hører til i reinbeitedistrikt 16. Reinpolitiet bekrefter at det er mye konflikter mellom siidaene nord for Anarjohka.

– Området er prioritert og vi har brukt mye ressurser der allerede. Årsaken til konfliktene er for mange rein. Det skaper gnisninger, sier Valved fra reinpolitiet.

Lederen i reinbeitedistrikt 16, Nils Johan Gaup mener det er viktig å få på plass klare beitegrenser i området.

– Reindrifta må løse dette selv. Så snart vi har på plass en beiteplan som alle er enige i kan vi justere reintallet til hver enkelt siida. Da vil vi unngå konflikter, sier Gaup.