Vil ha omkamp om finnmarksloven

Sametinget varsler en full gjennomgang av finnmarksloven. I Frp ser man dette som en mulighet til å skrote hele loven.

Vil fjerne ny bomstasjon

Sametingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt vil på nytt foreslå å fjerne finnmarksloven.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Ni år etter at den ble vedtatt, tar Sametinget nå en gjennomgang av finnmarksloven.

En rekke forslag og merknader har kommet inn under en høringsrunde. Nå skal nærings- og kulturkomiteen på Sametinget gjennomgå en liste på 20 punkter med mulige justeringer av loven og Finnmarkseiendommens drift.

Vil la kommunene ta over

I Fremskrittspartiet ser man på evalueringen som en gyllen mulighet til nok en gang å løfte sitt ønske om å fjerne hele loven.

– Vi vil fremme et forslag om å avvikle finnmarksloven og Finnmarkseiendommen, og tilbakefører ressurser og arealer til kommunene, sier sametingsrepresentant for Fremskrittspartiet Bengt Rune Strifeldt.

Partiet har vært klar på at de er imot finnmarksloven helt siden den ble innført.
Siden Sametingsrådet nå fremmer en gjennomgang av loven, vil de derfor benytte anledningen til diskutere både loven og Finnmarkseiendommens rolle.

– Når vi nå står foran en stor kommunereform hvor vi får større robuste kommuner, vil de kunne ta vare på ressursene for lokalbefolkningen. Dette vil også kunne dempe konfliktnivået ved at dette tilføres kommunene, sier Strifeldt.

Avviser forslaget

Frp mener nemlig at rettighetskampen i Finnmark har spisset seg etter at Finnmarksloven ble innført. Det er ikke Norske samer riksforbund, NSR, enig i.

NSR avviser at gjennomgangen av loven er en anledning til å fjerne den.

– Vi peker på handlingsrom innenfor loven slik som den er. Og vi tar også kikk tilbake på forutsetningene som lå til grunn for at man fikk finnmarksloven, for å minne oss litt om intensjonene både fra Sametinget og fra Stortinget, sier sametingsråd Silje Karine Mutoka.

NSR sitt syn i saken får også støtte fra Arbeiderpartiet.

– I hovedlinjene vil det nok være en ganske stor enighet om loven. Så vil det jo være grupperinger som har helt andre syn. Frp har jo en politikk som ikke akkurat understøtter finnmarksloven, sier Magga.