Vil ha ombudsmann for elever

Flere mobbesaker og problemer i skoletiden er grunnen.

Flere blir mobbet i skolen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

 

Leder Hanne Berg Lorentsen i Tromsø kommunale Forelderutvalg får  henvendelser fra fortvilte foreldre

- De er nesten på gråten når de snakker om sitt barn som de er fortvilt over. Noen ganger er det på grunn av mobbing, sier Lorentsen.

- Hvis noen har en unge hjemme som er lei seg og gråter og forteller om sin harde hverdag på skolen kan det være ganske hardt. Når vi tar det opp igjen med skolen, føler vi at de ikke ser det samme som vi ser, sier Lorentsen.

De blir ikke alltid enige, skolen og foreldre. Og mange følelser strømmer på når det handler om barn som mobbes, ressursfordeling og urettferdig behandling. Derfor er det viktig at en ombudsmann kan hjelpe til når ulike problemer skal snakkes om.

- I mobbesaker hvor elever blir mobbet på skolen eller ikke slår seg til ro eller finner seg til rette, kan det være god bruk for en ombudsmann.

Vil ha ombudsmann til høsten

Forelderutvalget vil jobbe hardt får å ha ombudsmannen på plass allerede fra høsten.

- Vi tror det finnes mange mørke tall ute rundt omkring på skolene. Det er ulike konflikter i ulik grad. En del av disse konfliktene eskalerer og får et uheldig utfall etter vårt syn. Vi tror at dersom foreldrene kunne hatt med seg en talsperson kunne man funnet en mer hensiktsmessig løsning på et tidligere tidspunkt, avslutter Lorentsen.

Ser ikke behovet

Leder i oppvekstkomiteen i Tromsø kommune, Arild Hausberg, har forståelse for at foreldre synes slike konflikter er vanskelige. Han ser likevel ikke behovet for en ombudsmann.

- Dette er jo et spørsmål jeg har diskutert med Forelderutvalget tidligere, og tatt opp i oppvekstkomiteen. Diskusjonen i oppvekstkomiteen gikk mye på vi ønsker at dette skal være et forhold som er naturlig å løse innenfor skolen, sier Hausberh.

- Skolen skal være profesjonell nok til å ta foreldre på alvor i slike saker, avslutter han.