Vil ha ned dødstallene – lærer opp turister om skred på flyplassen

Med informasjonskuber på flyplasser landet rundt og informasjonsvideoer om farene i norske fjell håper næringen at utviklingen snur, og at færre mister livet i skredulykker.

Skredinformasjon på flyplassene

Utenlandske skiturister er stadig involvert i skredulykker i Norge. Nå skal turistene få informasjon om skredfaren allerede på flyplassen.

Foto: Rune Andreassen / NRK

– Det første som skal møte tilreisende skiturister er informasjon om at det finnes et skredvarsel i Norge. Det er også en liten ekstra påminner om at snødekket kan være annerledes enn det de er vant til og det de tror de kommer til å møte, sier Markus Landrø, snøskredvarsler i NVE.

Nå er snøskredsesongen er like om hjørnet, og for noen blir drømmen til et mareritt. Sist vinter var de utenlandske turistene overrepresentert i de mange registrerte skredhendelsene, ifølge politiet.

Markus Landrø

Skredvarsler i NVE, Markus Landrø håper utviklingen med flere skredulykker vil snu. I fjorårets sesong mistet tre mennesker livet.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Siden tusenårsskiftet har mer enn 100 personer mistet livet i skredulykker i Norge. Rundt 20 prosent av dem var utenlandske turister.

Flere ganger har det blitt etterlyst bedre informasjon, og nå skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin skredvarsling i samarbeid med reiselivet, gi utenlandske turister bedre informasjon.

For å forebygge ulykker og dødsfall er det utplassert informasjonskuber på åtte flyplasser over hele landet, som i Tromsø, Svolvær, Molde og Ålesund.

– Det er ikke alle som er klar over at vi har skredvarsling i Norge. Så vi ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet til det, og om forholdene her i landet, sier Landrø til NRK.

Innovasjon Norge som har laget informasjonsvideoer om skred og skredfare rettet mot utenlandske skiturister.

Innovasjon Norge som har laget informasjonsvideoer om skred og skredfare rettet mot utenlandske skiturister.

Håper på afterski med livet i behold

Utviklingen bekymrer også Innovasjon Norge som har laget informasjonsvideoer om skred og skredfare rettet mot utenlandske skiturister.

– Det er ingen god utvikling når vi ser at antall skredulykker øker. Vi ønsker at ethvert ulykkestilfelle eller dødsfall skal unngås. Vi håper at denne type informasjon kan bidra til å gi turistene gode forutsetninger, og forhåpentligvis få gode opplevelser, sier Haaken Christensen, seniorrådgiver for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Han håper at dette vil bidra til at flere bruker lokale sertifiserte guider, at de pakker sekken riktig, gjør god planlegging og sjekker både skredvarsel og været før de drar ut.

– Slik at de kommer tilbake til hotellet og kan dra på afterski med livet i behold.

445 personer var involvert i snøskredulykker i løpet av fjorårets sesong, og tre mennesker mistet livet. De fleste ulykkene skjer i Troms (les mer i faktaboksen under).

– Må ta ansvar utover rene laken

Chris Hudson som er sjef i Visit Tromsø ønsker mer informasjon velkommen.

– Det er viktig for omdømmet til destinasjonen. Hvis det er en ulykke og negativ omtale ser vi effekter med engang, og det kan skade turistveksten vi har i dag.

Chris Hudson, reiselivssjef Visit Tromsø

Reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson mener det er viktig for reiselivsnæringen å informere gjestene.

Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Snøskredvarsler Markus Landrø i NVE tror det vil gagne reiselivsnæringen å vise at de er seriøs med å informere gjestene sine om det som kommer til å møte dem når de er på besøk.

– Det viser at man tar ansvar utover rene laken og god mat. Det vil føre til at flere også anbefaler folk å dra dit. Vi har et ønske om å forebygge ulykker, enten det er nordmenn eller besøkende. Og reiselivet tjener penger på at folk kommer på besøk, og da er en del av ansvaret å drive med opplysningsarbeid.

Snøskred Nordreisa

I mars døde en snøskuterfører etter at han ble tatt av snøskred i Nordreisa i Troms. Siden 2014 har seks personer mistet livet i skredulykker i Troms.

Foto: Andreas Tanem / Norsk Folkehjelp Nordreisa

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen