Hopp til innhold

Vil ha møte om samisk utdanning

Sametinget ber om et felles møte med Helse- og omsorgs – og Kunnskapsdepartementet for å diskutere etablering av en samisk sykepleierutdanning. Sametinget mener at sentrale myndigheter har et klart ansvar for å legge til rette for at samiske pasienter kan bruke sitt språk i helse- og omsorgstjenesten.