– Store mørketall når det gjelder narkotikamisbrukere

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud, mener samfunnet trenger mer kunnskap om hvem som kjøper narkotika.

Ole B. Sæverud

Ole B. Sæverud er politimester i Troms.

Foto: NRK

– Kunnskap gjør at man kan målrette tiltak. det handler ikke bare om straff, men like mye om andre tiltak, sier Ole B. Sæverud.

Sjef ved Seksjon for Organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Einar Aas mener at narkotikadebatten i for stor grad dreier seg om de tradisjonelle rusmisbrukerne på gata.

Ønsker oversikt

Nå ønsker han å få en oversikt over den totale mengden narkotika som blir omsatt i Norge, for å få bedre kunnskap om hvem som egentlig kjøper narkotika.

I Troms ser Sæverud at det er flere enn de rusmisbrukerne som vises i gatebildet som kjøper narkotika.

– Vi ser at vi fortsetter å gjøre store beslag, uten at de gjør store innhogg i markedet eller i prisnivået på narkotika, Så det er helt åpenbart at det er store mørketall, sier Sæverud.

Vanskelig å nå

Han mener at det kan være snakk om alt fra folk i full jobb til folk med familie og barn, og at mange har et alt for avslappet forhold til de skadevirkningene som narkotikamisbruk gir.

Sæverud sier det er vanskelig å nå ut til disse mer usynlige narkotikamisbrukerne.

– Det er vanskelig å lete etter dem fordi vi ikke ser dem. Når vi etterforsker større narkotikasaker ser vi antydninger til de ulike miljøene. Jeg tror egentlig det viktigste er at folk må forstå at det er enorme skadevirkninger av dette. Mye psykiske og sosiale problemer og voldsproblemer har en rot i rusmisbruk, sier Sæverud.