– Sametinget sprer forvirring

NSR ber om opprydding i det de mener er tvetydige signaler fra Sametinget om DNA-forskning på samiske levninger.

Aili Keskitalo på talerstolen

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo vil ha en klar holdning fra Sametinget om DNA-forskning.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspresident Egil Olli uttrykte en klar skepsis til DNA-forskning på gamle samiske levninger i Brennpunktprogrammet «Førsteretten»som ble sendt tirsdag kveld.

I programmet ble det hevdet at Sametinget motsetter seg denne typen forskning.

Har aldri fått forespørsel om forskning

Dette ble klart tilbakevist av seniorrådgiver Audhild Schanche, som sier at Sametinget aldri har fått noen søknader, eller tatt stilling til DNA-undersøkelser av levninger.

– Sametinget sier ikke nei til noen forskningssøknader før vi har fått dem på bordet og vurdert nytteverdien og det etiske ved dem. Frem til i dag har vi aldri fått noen søknader om DNA-forskning, sier Schanche.

Mener presidenten forvirrer

Tidligere sametingspresident for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo mener nå at sametingspresidenten uttalte seg forvirrende rundt dette temaet i Brennpunktprogrammet..

Egil Olli

Ønsker debatten velkommen: Sametingspresident Egil Olli

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametingspresidenten har bidratt til å skape stor forvirring om hva som er sametingets holdning til genforskning på samiske levninger.

Nå har vi denne situasjonen at ett inntrykk er skapt gjennom brennpunkt programmet. Så går sametingets administrasjon ut og sier noe helt annet, sier Keskitalo.

Vil ha klarhet

Keskitalo vil nå ha en avklaring om hva Sametinget egentlig mener om DNA-forskning på gamle samiske levninger, og sier hun vil ta opp dette på neste plenumsmøte i Sametinget.

– Denne uklarheten gjør at NSR krever et klart svar når sametingspolitikerne møtes tidlig i desember.


– Sa aldri nei, sier Olli


Sametingspresident Egil Olli mener selv at han bare har uttrykt en skepsis til forskningen, ikke sagt klart nei. Derfor tar han gjerne diskusjonen i Sametingets plenum.

– Dette er veldig bra, for da får vi klargjort hvor vanskelig dette er, og hvordan vi tenker rundt saken, sier Olli.