Vil ha havvindanlegg ved Hammerfest

Regjeringen foreslår å etablere et havvindanlegg utenfor Hammerfest, og tror det kan friste Equinor til å gå over til strøm på Melkøya. Regjeringen mener det bør utredes havvind i området mellom Sandskallenog Sørøya, skriver VG.