Hopp til innhold

Gullklokker, kokain, merkeklær og 37 kilo hasj i koffert: 18-åring lettet etter pågripelse

To ungdommer på 16 og 18 år måtte møte i retten, etter at politiet stoppet dem med 37 kilo hasj. 18-åringen mener han ble presset til å ta imot partiet.

Overlevering i sak om grov narkotikakriminalitet i Tromsø.

15. mai i år skal to tenåringer fra Tromsø ha mottatt 37 kilo hasj fra Sverige. Her er bilde fra det som skal være overleveringen.

Foto: Tipser/politiet

– Den umiddelbare følelsen var at jeg var lettet. Jeg flirte litt og tenkte over hvor ferdig jeg var akkurat nå. Det føltes som om alt var over. Det var litt godt å bli tatt, når det var blitt så stort.

Slik forklarer den tiltalte 18-åringen seg i retten, når han snakker om pågripelsen 15. mai 2022.

Sammen med kompisen sin på 16 år, skal de ha tatt imot 37,66 kilo hasj fra et kriminelt miljø i Malmö i Sverige.

Hasjen skal ha blitt fraktet av to menn med syrisk opprinnelse, og overlevert til tenåringene i en koffert på en parkeringsplass i Tromsø.

Ungdommene tok taxi til og fra parkeringsplassen. En turgåer observerte dette, og tipset politiet.

Tipseren skal ha beskrevet at ungdommene var kledd i «hiphop-klær». Det passet ikke inn i området.

Overleveringen skal ha skjedd cirka klokken elleve, søndag formiddag. Få minutter senere ble de stoppet av en politipatrulje.

Ifølge de tiltalte hadde de tatt store mengder ketamin, kokain og alkohol i timene før dette.

18-åringen sier i sin forklaring at han følte seg presset til å motta partiet, og prøvde å si at han ikke kunne ta det imot.

Jeg ble ekstremt stressa og nervøs av hele opplegget. Plutselig var det blitt så stort. Jeg hadde tatt meg vann over hodet, sier han.

Men til slutt så han ikke noen annen utvei enn å si ja. Ifølge han selv dro han med seg den tiltalte 16-åringen i siste liten, for å føle seg litt tryggere.

Narkotika. Beslag. Tromsø.

Her ser vi deler av beslaget på 37,66 kilo. Dersom man tar utgangspunkt i at et gram hasj koster 100 kroner, har det en gateverdi på 3,7 millioner kroner.

Foto: Politiet

Påstand om fem og et halvt års fengsel

Aktor i saken, statsadvokat Jørn Henning Bremnes, la ned påstand om fem år og seks måneders fengsel for 18-åringen.

– Dette er oppbevaring som er profittmotivert, med betydelig spredningsfare. Gjennom bilder og meldinger på hans telefon ser vi at han er aktiv i nettverksbygging, sier Bremnes.

Statsadvokaten mener at 16-åringen kun spilte en medvirkende rolle i mottaket og oppbevaringen av hasjpartiet. Hans unge alder ble også tatt hensyn til.

Dermed la aktor ned påstand om ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år.

I tillegg til hasjpartiet på 37 kilo, ble det også funnet narkotika hjemme hos tenåringene. Disse beslagene lå også til grunn for aktors påstand om straff.

Hjemme hos 18-åringen ble det funnet 6,77 kg hasj, 643,1 gram amfetamin og 89,14 gram kokain, mens det ble funnet 30 gram hasj hos 16-åringen.

18-åringen erkjente straffskyld for begge beslagene og kom med en uforbeholden tilståelse.

rettsaktromso

Rettssaken gikk for lukkede dører. Politiet var til stede med flere betjenter i rettssalen, og vakthold utenfor dørene.

Foto: Trygve Grønning / NRK

16-åringen erkjente straffskyld for hasjen som ble funnet hos han, men ikke for kofferten med 37 kilo.

Hans forsvarer, Bjørn Arild Langenes, mener bevisene for at hans klient skal ha medvirket til mottak og oppbevaring av paritet er tynt.

– Aktor trekker inn en rekke uskyldige ting oppå hverandre som ikke er beviser. Det at han satt i bilen eller hjalp kompisen sin å løfte en koffert, hva beviser det?

Han la ned påstand om at hans klient frifinnes, eller ilegges samfunnsstraff dersom han blir funnet skyldig.

rettsaktromso

16-åringens forsvarer, Bjørn Arild Langenes, la ned påstand om at hans klient frifinnes.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Hotellfester, gullklokker og merkeklær

Da de tiltalte forklarte seg i retten, fortalte begge at de startet med illegale rusmidler allerede på ungdomsskolen.

I rusmiljøet fant de samhold og mening. Det startet med en joint i ny og ne, før det etter hvert eskalerte.

På vårparten i 2022 sier de tiltalte at det var omfattende bruk av hasj, kokain, amfetamin, ketamin, MDMA og alkohol. Noen stoffer oftere enn andre, og i større mengder.

I rettssalen viste påtalemyndigheten frem mye dokumentasjon. En del av den kan minne litt om en episode «Exit», eller en musikkvideo fra rapmusikken.

Dokumentasjonen var hentet ut fra to beslaglagte telefoner, som tilhører 18-åringen.

Her er det meldinger på ulike krypterte tjenester. Disse kan tyde på kjøp, bruk og salg av narkotika.

Det er bilder av hotellfester, gullklokker, merkeklær og relativ store mengder kontanter. Det er også notater, som kan se ut som et regnskap over omsetting av narkotika.

Begge tenåringene forteller åpent om gjentatt bruk av ulovlige rusmidler, og at de har vært en del av et kriminelt miljø. De forteller også om flere mindre episoder med lovens lange arm, og en kultur for å ikke snakke med politiet.

Når aktor spør 18-åringen om han drevet med omsetting av narkotika nekter han først, men innrømmer senere at han solgte litt i 2020 for å finansiere eget bruk.

Aktor fortsatte så å spørre om narkotikaen i kofferten og på hans bopel.

– Hva skulle du få ut av partiet på 37 kilo?

– Det ønsker jeg ikke å svare på.

– Du hadde også mye narkotika hjemme. Hva skulle du gjøre med det?

– Skulle gi det videre.

– Til hvem?

– Det tør jeg ikke si.

Les også: Politisjef i Tromsø: – Mange unge tror hasj er lovlig og ufarlig

Anita Hermandsen, politistasjonsjef i Tromsø
Anita Hermandsen, politistasjonsjef i Tromsø

Forsvarer vil ha delt dom

Forsvareren til 18-åringen er ikke uenig i skyldspørsmålet, men mener at en ubetinget dom ikke er hensiktsmessig.

– Hvis dere følger aktor, så sier dere at det ikke er håp for gutten, sa Fredrik Schøne Brodwall og henvendte seg til dommerne i tingretten.

Forsvareren mener at hans klient heller burde få en delt dom, der deler av den blir en ND-dom. Det vil si at han vil sone deler av dommen utenfor fengsel i et rusprogram, med tett oppfølging.

Påtalemyndigheten mener derimot at 18-åringen ikke kvalifiserer til en slik dom, og trekker frem manglende dokumentasjon på at han er rusavhengig.

– En ND-dom er ikke noe man kan snakke seg til, for å få en mildere straff, sier statsadvokaten.

rettsaktromso

Aktor i saken, statsadvokat Jørn Henning Bremnes, mener ubetinget fengsel er riktig straff for 18-åringen.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Brodwall mener derimot at en ND-dom vil gi en bedre sjanse for rehabilitering, samtidig som hans klient vil bli fulgt tettere opp etter eventuell soning.

– Det er ingen tvil om at min klient har levd et kriminelt liv. Det har han gjort siden han var et barn, og det må vi ikke glemme: De fleste straffbare forholdene har han begått som et barn, sier han.

Han sier videre at hans klient prøver å få livet på rett kjøl, og har startet rusbehandling i fengslet der han har sittet i varetekt siden mai.

Det at verken utekontakt, lærere eller andre instanser har uttalt at hans klient har et rusproblem mener Brodwall er en del av problemet.

Tenk hvis han hadde sagt til fastlegen at han hadde brukt hasj, hadde vi da hatt god nok dokumentasjon – er det der lista skal ligge? Han beskriver selv at han ikke stoler på voksne autoriteter, sier han.

– Det at ingen har oppfattet at han har vært i et kriminelt miljø, vil si at det er ingen som har fulgt med, passet på han og tatt tak i problemet på en ordentlig måte.

rettsaktromso

Fredrik Schøne Brodwall, forsvarer for 18-åringen, mener en ubetinget fengselsstraff ikke er veien å gå for god rehabilitering.

Foto: Trygve Grønning / NRK