Hopp til innhold

Vil ha felles filmfond nordpå

De to filmfondene i Nord-Norge må slås sammen til ett regionalt filmfond, dersom de skal få statlig støtte i framtida.

Filmfestivalen 2015

Framtida for nordnorsk film ble heftig debattert på åpningskonferansen på årets Tromsø Internasjonale filmfestival.

Foto: NRK

– Dette er en klar melding til filmmiljøet nordpå. Det sier leder av Nordnorsk filmsenter, Tor Vadseth.

Fredag la kulturminister, Thorhild Widvey fram den nye filmmeldinga. Her trakk hun blant annet fram styrking av de regionale filmsentrene, men sa også at det kun blir noen få filmfond i Norge.

Finnmark og Nordland fylker samarbeider i dag om et felles filmfond, mens Troms fylke har sitt filmfond knytta opp mot FilmCamp i Målselv.

Fylkeskommunene må enes

Filmindustrien i nord sysselsetter i dag bare et par hundre mennesker.

– Bransjen kjennetegnes av mange små selskap med svak økonomi og inntjening. Stor uenighet og dragkamp mellom fylkene er til hinder for at bransjen skal utvikle seg og bli bærekraftig. Det sa Jostein Ryssevik under en debatt om framtida for nordnorsk film under årets filmfestival i Tromsø. Han har utredet nordnorsk filmindustri, og er klar på at det bør være bare ett filmfond i nord.

Tor Vadseth

Tor Vadseth er leder av Nordnorsk filmsenter.

Foto: NRK

Tor Vadseth tror også ett felles filmfond kan ha stor betydning for framtida for filmmiljøet i landsdelen, dersom det blir enighet mellom de tre fylkeskommunene.

– Bransjen vil ha ett felles filmfond. Nå er det de tre fylkeskommunene som må blir enige om et samarbeid de ikke har i dag, sier Vadseth.