Hopp til innhold

Miljøbevegelsen vil ha elbiler, men ikke gruvedrift i Repparfjord

En elbil trenger tre til fire ganger mer kobber enn en vanlig bil, men norsk miljøbevegelse sier nei til kobbergruver i Repparfjord.

Elbil - Nissan Leaf

Det er nå over 30.000 registrerte elbiler i Norge. Neste vår kan det være 50.000, tror Norsk Elbilforening.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Leder og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

Leder og stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, i Miljøpartiet de Grønne

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det var i mai i år solgt over 7000 registrerte elbiler i Norge siden nyttår. Neste vår kan det være 50.000 til sammen, tror Norsk Elbilforening.

Men det at elbilen går på strøm skaper behov for kobber som er det metallet som best leder elektrisitet. Ifølge The Copper Development Association Inc, en arm av den amerikansk kobberindustrien, trenger en elbil tre til fire ganger mer kobber enn en vanlig bil i dag.

Problemet er kobbergruvene som betyr lokale miljøødeleggelser.

Stort kobberbehov

96 prosent av all kobberen som har blitt tatt ut i verden, har blitt tatt ut de siste 100 årene – til tross for at det for man startet å ta ut kobber for 10.000 år siden. Mer enn halvparten er tatt ut de siste 24 årene.

Ifølge U.S. Global Investors så øker behovet for kobber i verden betraktelig. I Kina skal behovet i 1960 ha vært på 455.000 tonn kobber. I 2006 var det kinesiske behovet på 18 millioner tonn kobber.

– Foregår kobberproduksjon en masse steder i verden

Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne vil ha elbiler, men vil ikke hente kobber fra Repparfjorden i Kvalsund.

– Hvor i verden mener du at kobberproduksjon bør foregå?

– Det foregår kobberproduksjon en masse steder i verden. Generelt er det jo selvfølgelig store miljøproblemer knyttet til gruvedrift mange steder, men det er også mange steder hvor gruvedrift nå skjerpes inn, og foregår på måter som gir veldig lave miljøkonsekvenser og det er det som er poenget med å utvikle bedre miljøpolitikk. At vi fortsetter å gjøre det vi trenger å gjøre, men vi holder på å gjøre det på måter som undergraver livsgrunnlaget og andre verdier. I Norge skal det selvfølgelig ikke være sånn at miljøhensyn hele tiden skal vike hver gang vi har lyst til å produsere et eller annet. Kobber i Repparfjord er antagelig en dårlig ide. Så skal vi ha en masse næringsvirksomhet både i Finnmark og mange andre steder i Norge, som vi kan gjennomføre fordi miljøkonsekvensene ikke er for store, sier Hansson.

– Men bør ikke også Norge ta den miljøbelastningen det er å utvinne kobber?

– Norge bør ta og tar en god del miljøbelastninger ved fornybar energiproduksjon ved oppdrettsfisk og ved oljeproduksjon inntil videre. Vi skal bare gjøre fornuftige valg i hver enkelt sak. Miljøhistorien er jo full av millioner av situasjoner hvor den ene eller den andre utbygger eller produsent sier at her må miljøhensyn vike fordi vi trenger produkter, arbeidsplasser og pengene. Så har man etter hvert klart å kjempe igjennom stadig strengere og flere fornuftige miljøkrav og resultatet av det har ikke vært at vi ikke har fått elbiler og andre viktige produkter, resultatet har tvert imot blitt at verden har blitt bedre. Og sånn skal vi tenke i denne saken også. Vi skal produsere kobber, vi skal ha miljøbiler. Men vi skal ikke produsere kobber til enhver pris. Og Repparfjord har antagelig kvaliteter som gjør at det ikke er et lurt sted å gjøre det, sier Hansson.

– Dobbeltmoralskt

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen

Foto: Scanpix / Scanpix

Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, mener det er dobbeltmoralsk.

– Ja, det mener jeg at det er. Jeg mener selvfølgelig ikke at man skal si helt ukritisk ja til ethvert gruveprosjekt som popper opp. Men det er helt inkonsekvent å på den ene siden si ja til elbiler, men på den andre siden si nei til å finne frem til de mineraler man trenger for å produsere elbiler, sier Pedersen.

Gamle Folldal verk

Her kan Norges største kobbergruve bli en realitet. Repparfjord i Finnmark.

Foto: Bente Bjercke
Kan bli Norges største kobbergruve i Repparfjord

Repparfjorden i Finnmark kan om få år bli deponeringssted for millioner av tonn gruveslam fra Norges største kobbergruve. Havforskningsinstituttet sier fjorden ofres og dør. En for høy pris å betale selv for renere natur.

– Vi skal ha kobber og miljøbiler, men vi skal ikke produsere kobber til enhver pris. Repparfjord har antagelig kvaliteter som gjør at det ikke er et lurt sted å gjør det, sier Hansson.

Heller ikke Geir Jørgensen, nordområdekoordinator i Naturvernforbundet, vil åpne for kobbergruve i Repparfjord.

– Det er jo slik at det er et marked i verden for kobber og tendensen har vært at etterspørselen er stigende. Også på grunn av at mange velger å kjøpe elbiler. Men det betyr ikke at vi skal gi grønt lys for alle prosjekter uavhengig av hvilke andre miljøkonsekvenser de har, sier Jørgensen.

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

En boreopreatør i gang på Nussir-feltet i Kvalsund i august 2013. Det er gruveslammet herfra som etter planen skal dumpes i et sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Leder i Natur og Ungdom Arnstein Vestre, mener man må se på hvordan man kan utvinne kobber på en miljømessig og forsvarlig måte.

Han mener argumentasjonen til Pedersen ikke holder mål.

– Jeg synes det er ganske frekt at Helga Pedersen skyver det som er en viktig omlegging av Norges og verdens bilpark fremfor seg, med mål om å åpne for det som er en storstilt rasering av en verdifull fjord som Repparfjorden, sier Vestre.

Nyheter fra Troms og Finnmark