Vil ha åpenhet rundt samiske utfordringer – skrev masteroppgave om ganning

UiT-student Marit Ellen Inga Bals ønsket å finne ut hva samiske terapeuter gjør når en pasient tror ganning er skyld i hans problemer, og skrev derfor masteroppgave om temaet.

Marit Ellen Inga Bals

Marit Ellen Inga Bals håper masteroppgaven hennes kan bidra til mer åpenhet rundt samiske temaer som kan skape utfordringer.

Foto: Privat

Marit Ellen Inga Bals fra Kautokeino som studerer ved UiT–Norges arktiske universitet, står bak masteroppgaven «Samiske terapeuters erfaringer med pasienter som mener de lider av ganning.»

Ganning kan forklares som «å kaste vondt over folk».

– Ideen om slekter med evner til å ganne lever ennå i samisk kultur. Dette er et tema som samiske terapeuter må forholde seg til i arbeidshverdagen, sier hun til nettsiden for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Bals har jobbet med samiske pasienters psykiske helse i 12 år.

– Bundet i kulturelle koder

Det Bals ønsket å finne ut av i sin masteroppgave var hvordan samiske terapeuter møter pasienter som lider av gand. Hvilken type hjelp de ga pasientene, og hvordan de dokumenterte og vurderte slike påstander fra dem.

Gjennom arbeidet hennes intervjuet Bals fem samiske terapeuter. Hun analyserte intervjuene og fant flere felles opplevelser.

– Alle opplevde at samtaler om gand var utfordrende. Samtidig var de også selv en del av den samiske kulturen, og dermed bundet i de kulturelle kodene som krevde at man ikke snakket om gand, og i hvert fall ikke skrev det ned, sier hun til nettstedet.

– Man snakker ikke om ganning

Marit Ellen Inga Bals forteller at temaer om gand blir tiet i hjel, og at det fører til at terapeuter må gjette seg frem til hva som er riktig metode. Hun mener usikkerhet kunne vært unngått om gand ble løftet fram som faglig utfordrende.

Gjennom arbeidet ble hun også overrasket over at kulturkompetanse ikke nødvendigvis kun er positivt.

– Aldri hadde jeg tenkt at den samiske kulturen kan hemme samisk fagutvikling med alle sine tabuer og kulturelle koder. Det er en uskreven regel i samisk kultur at man ikke snakker om ganning og i hvert fall ikke at man kanskje tror på disse maktene.

Vil skape mer åpenhet

Intervjuene som Bals gjennomførte viste at samisk språk i behandlingen var avgjørende for at pasientene skulle ville snakke om gand.

– De slapp å sette ord på alt, og det å kunne prate åpent med en terapeut som forstod var til stor hjelp.

Hun håper hennes masteroppgave kan bidra til å skape mer åpenhet rundt samiske utfordringer i den psykiske helsehjelpen.

– Terapeuter møter store utfordringer i yrket sitt, utfordringer som blir større når de samiske, kulturelle kodene de er innenfor krever varsomhet og total taushet, sier Marit Ellen Inga Bals til NAPHA.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45