Overlege vil ha sikkerhetsnettvang for trampoliner

Flere skader gjør at overlege nå tar til orde for sikkerhetsnettpåbud for trampoliner i Norge.

Trampoline sikkerhet montasje

Overlege Peter Aspemo ved Hammerfest sykehus forteller om en økning i trampolineskader denne sommeren. Nå mener han trampoliner uten sikkerhetsnett bør forbys.

Foto: Berit Keilen SCANPIX/ Torgrim Halvari Helse Finnmark

Trampoliner er i dag er et vanlig syn i norske hager. Trampolinen bidrar blant annet til å utvikle barns motoriske ferdigheter, men hoppingen fører også med seg en risiko for skader.

Ortopedisk overlege ved sykehuset i Hammerfest, Peter Aspemo, forteller om en økning i trampolineskader denne sommeren.

– Vi har aldri hatt så mange stygge albuefrakturer som den siste tiden. Det er en klar økning av ulykker med barn på trampoliner, sier Aspemo til Finnmark Dagblad.

– Jeg mener det bør bli lovpålagt med sikkerhetsnett på trampoliner.

Gutt skallet hodet i mur

De alvorligste registrerte skadene er albuebrudd, men den største risikoen ligger i faren for alvorlige nakkeskader ved utføring av salto på trampoline.

Studier viser at da hagetrampolinenes popularitet økte ved millenniumsskiftet økte også antallet trampolineskader kraftig.

Overlege Aspemo ved sykehuset i Hammerfest mener sikkerhetsnett er helt avgjørende for at barn skal få lov til å hoppe. Han kan fortelle om tre trampolineskader bare den siste helga.

– I helga hadde vi en gutt fra Øst-Finnmark som hadde hoppet av trampolinen og skallet hodet inn i en mur. I dette tilfellet gikk det bra.

– Vi fikk inn en kirurg fra Universitetssykehuset Nord-Norge som boret et hull i skallen, før gutten ble fløyet til og operert i Tromsø, sier Aspemo.

– Forbud ikke hensiktsmessig

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordres det til å bruke sikkerhetsnett.

«Bruk av sikkerhetsnett må vurderes av den enkelte ut ifra alder på barna, plassering av trampolinen og motoriske ferdigheter.»

Sverre Lundh Limtun

Avdelingsleder i DSB, Sverre Lundh Limtun.

Foto: Privat

Å tvinge trampolineeieren til å bruke nett har ikke vært aktuelt til nå.

– Det ble vurdert for noen år tilbake, men vi fant at det ikke var hensiktsmessig. Allikevel har vi en klar oppfordring om å bruke det, sier avdelingsleder i DSB, Sverre Lundh Limtun til NRK.no.

Limtun legger til at det gjøres løpende vurderinger av de tiltak som er nødvendige for å kunne redusere omfanget av alvorlige skader.

Mange kollisjonsskader

I Danmark anslås det at 8000 barn blir behandlet for trampolineskader hvert år.

Limtun i DSB forteller at det ikke finnes noen helhetlig oversikt over trampolinerelaterte skader i Norge, men at mange av skadene de får rapporter om er kollisjonsskader som ikke vil forhindres av et sikkerhetsnett.

– Tilbakemeldingene går på at skadefrekvensen er høyere når det er flere barn på trampolinen samtidig.

– Det bør ikke være flere enn to barn på samtidig, og det ideelle er kun et barn av gangen. Og er det større barn som hopper sammen med små barn med dårligere utviklet motorikk, øker sjansen for skader, sier han til NRK.no.

Bruker nettet som en del av trampolinen

Det blir derfor opp til foreldrene å gjøre en vurdering om de skal anskaffe nett eller ikke basert på flere kriterier. Blant annet er plassering av trampolinen viktig.

– Ikke alle har en stor plen å plassere trampolinen. Er den plassert nært eksempelvis et gjerde eller en mur, er det en klar oppfordring om at bruk av sikkerhetsnett er hensiktsmessig, sier DSB-lederen.

– Hva er ulempene ved å innføre et forbud?

– Vi vet at i enkelte tilfeller så brukes nettet som en del av trampolinen. Det vil si at det hoppes på nettet for å få en slags katapulteffekt. I tillegg kan barna hekte seg fast i nettet, sier Limtun.