Vil ha 30 mill. kroner

Hurtigruten forlanger 30 millioner kroner av Troms fylkeskommune.

Tromsø
Foto: Robert Greiner/NRK

Hurtigruten mener at de er snytt for pengene fordi de ikke fikk reforhandle kompensasjonen for drivstoffavgifter da de forlenget kontraktene med fylkeskommunen i 2008 og 2009.

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Ragnar Norum mener at selskapet hadde rett til nye forhandlinger med fylket.

Han viser blant annet til at Hurtigruten reforhandlet kompensasjon med Nordland fylkeskommune.

Hvis Hurtigruten og Troms fylke ikke blir enige dras fylket inn for retten.

- Jeg håper imidlertid at det ikke blir nødvendig og at vi kan komme fram til enighet utafor rettsalen, sier Norum.


Fylkesråden for samferdsel i Troms, Kari Anne Opsal, sier de tar søksmålet til etterretning og nå gjennomgår saken.