Vil granske politiker for 100.000 kroner

Det vil koste fylkestinget i Finnmark 100.000 kroner å granske hovedutvalgsleder Grete Ernø Johansen. Prislappen skaper politisk strid.

Grethe Ernø Johansen Polarbase

Fylkesutvalget har bedt om en gransking av hovedutvalgsleder Grethe Ernø Johansen. Men prislappen på 100.000 kroner gjør flere fylkespolitikere utsikre.

Foto: Allan Klo

Hovedutvalgsleder Grethe Ernø Johansen fra Arbeiderpartiet har fått sterk kritikk fra flere hold for måten hun har håndtert saken rundt kompensasjonsmidlene for gjeninnført arbeidsgiveravgift.

Kontrollutvalget i fylkeskommunen har derfor fått i oppdrag å undersøke saken. Fylkesutvalget har bestilt granskingen, men kontrollutvalget trenger 100.000 kroner i ekstra midler for å gjennomføre oppdraget.

Støtter gransking

Fylkesvaraordfører Bente Haug i Finnmark

Fylkesvaraordfører Bente Haug ønsker granskingen av kompenasjonsmiddel-saken.

Foto: Marte Lindi

Fylkesvaraordfører Bente Haug, som har vært en av Ernø Johansens aller krasseste kritikere, mener likevel granskingen bør gjennomføres.

– Det er alltid slik at når fylkesutvalget eller fylkestinget ber om en kontroll, hvor vi er usikre på hva som har foregått, så har kontrollutvalget den funksjonen. Og den må vi jo da benytte når fylkesutvalget og fylkestinget ber om det, uttaler fylkesvaraordfører Bente Haug fra Arbeiderpartiet.

Artikkelen fortsetter under videoen:

En gransking av Grethe Ernø Johansen vil koste Finnmark fylkeskommune 100.000 kroner.

Avgjøres onsdag

Johnny Ingebrigtsen

SVs Johnny Ingebrigtsen mener 100.000 kroner er for dyrt for en gransking av Grethe Ernø Johansen.

Foto: Erik Lieungh

Onsdag skal fylkestinget stemme over om man skal bruke de ekstra pengene på granskingen. Og det er ikke alle som mener dette er en klok bruk av penger, til tross for at man var med å stemme for en gransking.

– For meg er det helt uaktuelt. Fylkeskommunen har allerede så mye annet den må kutte i. Jeg synes det høres uforsvarlig ut å bruke så mye penger på en liten internkrangel, sier gruppeleder i SV, Johnny Ingebrigtsen.

– Jeg trodde ikke det skulle koste noe ekstra da vi gjorde dette vedtaket. Jeg tenkte at kontrollutvalget gjorde dette innenfor de rammene de allerede har, legger han til.

Stille fra Ernø Johansen

Fordelingen av kompensasjonsmidlene for innføring av arbeidsgiveravgift i Finnmark skapte intern strid i Arbeiderpartiet. Ernø Johansen er fortsatt sykemeldt som følge av konflikten. Og hva som egentlig skjedde har interesse for fylkestinget, mener Senterpartiet.

– Jeg synes vi bør bevilge de pengene. Dette er en viktig sak å få avklart, sier gruppeleder i Senterpartiet, Fred Johnsen.

Grete Ernø Johansen har ikke ønsket å kommentere saken.

Nyheter fra Troms og Finnmark