Vil gjøre Hammerfest mer attraktivt

Hammerfest kommune ber nå innbyggerne om innspill til å gjøre sentrum mer attraktivt. Det er i forbindelse med gjennomgang av sentrumsplanen der kommunen vil ha innspill på hva innbyggerne tenker om høyhus, parkeringsplasser, grøntområder og andre sentrumstiltak. Kommunens siktemål er å gjøre sentrum mer attraktivt for alle og undersøkelsen er publisert på kommunens egne nettsider.