Vil frata asylsøkere verdier for over 10.000 kroner

Årsmøtet i Troms Frp mener asylsøkere må fratas penger og verdigjenstander for mer enn 10.000 kroner, for å finansiere drift av asylmottak i behandlingsperioden.

Kristian Eilertsen, Troms Fpu

Forslaget om innstramming av asylpolitikken ble fremmet av leder av Troms Fpu, Kristian Eilertsen.

Foto: Nils Mehren / NRK

Leder i Troms Frp, Geir Are Winther, mener det er helt på sin plass å ta verdier fra asylsøkere.

– Hvis vi tenker på de eldre som kommer på institusjon, da tar vi opp til 85 prosent av det de har av inntekter for å finansiere. Da er det ikke mer enn rett og rimelig at vi også innkasserer de pengene fra dem som har med seg mye penger, sier han.

– Gir ikke dette assosiasjoner til et regime vi feide av banen i 1945?

– Nei, det gjør det ikke.

– Kan du forstå at folk tenker slikt?

– Nei det kan jeg ikke forstå.

– Alltid villet ha lukkede mottak

Hanne CS Iversen

Hanne CS Iversen.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Vi fører ikke en rå politikk i den konteksten.

Det sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hanne Caroline Simonsen Iversen fra Harstad. Hun var også delegat på Troms Frps årsmøte, og jobber sammen med den nye innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug (Frp).

– Vi gjør forsvarlige og gode behandlinger om temaet og saker som er av stor betydning for Norge i fremtiden, sier hun.

Årsmøtet til Troms Frp vedtok også at å forsvinne fra asylmottak må medføre umiddelbar stans i behandling av asylsøknaden.

– Frp har i mange år ment at vi må ha lukkede mottak, sier Iversen.

Troskapsløfte

Partiet vil også ha obligatorisk avleggelse av troskapsløfte for mottakelse av norsk statsborgerskap.

Forslaget om innstramming av asylpolitikken ble fremmet av leder av Troms Fpu, Kristian Eilertsen, og vedtatt på årsmøtet til Troms Frp i helgen.

– Dette er nødvendige innstramningsforslag. Vi er helt avhengige av å begrense asyltilstrømningen som kommer nå. Estimatene fra UDI anslår at det vil komme mellom 10.000 og 100.000 personer, selv om det er nedjustert til 60.000. Men det er uansett dramatiske tall, og da må vi få kontroll med tilstrømningen, sier han.

Vil si opp Schenge-navtalen

Vedtakene fra Troms Frp blir nå tatt videre til landsmøtet i Frp. Der ønsker fylkespartiet også å et forbud mot å krysse Schengens og Norges yttergrense til Russland ved Storskog med sykkel, samt opphevelse av Schengen-avtalen.

– Den har vist seg å ikke fungere, sier Per Willy Amundsen.

– Det må vi ta konsekvensene av. En opphevelse vil medføre en annen grensekontroll, noe som vil gi oss større kontroll om mennesker som tar seg inn i landet, sier han.