Hopp til innhold

Her blir dykkeren nesten slukt: – Dette er livsfarlig dykking

Fiskeridirektoratet vil umiddelbart ha turistene opp fra vannet. De er redd for at liv skal gå tapt i jakten på nære møter med hval.

LIVSFARLIG: De to lysene i vannet er dykkere som trolig følger en hval. De svømmer tett på fiskefartøyet idet en kraftig vakuumpumpe er i ferd med å starte opp. De risikerer liv og helse. Det er Fiskeridirektoratets inspektør som gjør skipperen oppmerksom på dykkerne i vannet og at de nærmer seg pumpa.

– I videoen ser man at det holder på å gå virkelig galt, sier leder for sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet region Nord, Rolf Harald Jensen.

Mannskapet på fiskefartøyet er ferdig å pumpe inn lasten sin. En inspektør fra Fiskeridirektoratet er også om bord for å se på arbeidet som foregår i en av fjordene i Nord-Troms, og han filmer det hele.

Fordi fangsten er ombord gjenstår det for mannskapet å skylle pumpesystemet fri for fisk og sild. Den kraftige vakuumpumpen senkes ned på siden av fartøyet og nedi vannet. Den er klar til å startes opp.

Da ser mannen fra Fiskeridirektoratet to dykkere komme svømmende mot samme side av båten. De er trolig ute for å følge og observere hvalene som oppholder seg i området. Hvalen følger silda, og tiltrekkes også av lyset fra fiskefartøyet.

Inspektøren ser de to dykkerne svømme rett mot vakuumpumpen. Hodelyktene deres går ned og lyser rett ved pumpa idet den startes opp.

Han roper, og mannskapet på båten oppmerksom på de to lysene i vannet. De får stanset pumpen akkurat i tide.

– Den er konstruert for å suge inn fangsten sammen med vann, og det er veldig godt trykk i den. Det som kommer i umiddelbar nærhet vil bli sugd opp. Også en dykker om man kommer for nært. I dette tilfellet var de altfor nære. De kunne gått i pumpa og risikert å omkomme. Det er såpass sterke krefter i den at det er fare for liv og helse, sier Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratet.

Ser ukentlig farlige situasjoner på grunn av hval

Dette er ikke første gangen Rolf Harald Jensen eller inspektører i Fiskeridirektoratet får hjertet i halsen på grunn av hvalinteresserte.

– I løpet av sesongen registrer vi nå ukentlig det vi mener er situasjoner der det har gått over streken, sier Jensen.

Fiskeridirektoratet kontrollerer fiskeflåten og har et eget fartøy på fiskefeltet. De er daglig om bord på fiskefartøy og ser den økte hvaltrafikken i fjordene.

– Her ser vi nok en gang dykkere som opptrer høyst kritikkverdig på fjordene i Troms. Om de er turister, forskere eller private vet vi ikke, men vi ser flere og flere slike tilfeller. Vi venter egentlig bare på at det skal gå galt, sier Jensen.

Rolf Harald Jensen

det er en av Fiskeridirektoratets inspektører som filmer hendelsen.

Foto: Fiskeridirektoratet

Ser et økende problem med useriøse aktører

– Vi ser et økende problem og til dels useriøse aktører. De har ikke den kunnskapen de trenger for å ivareta både sin egen og turistenes sikkerhet.

NRK fortalte også på samme tid i 2018 om at folk tar stor risiko for å komme tettest mulig på hvalene i Troms.

Denne gangen forsøkte Fiskeridirektoratet å kommunisere med dykkerne umiddelbart like etter hendelsen, men støy og dykkermasker gjorde dialogen vanskelig.

– Vi står jo om bord i fiskefartøyet og de ligger i vannet. Vi har også forsøkt å kontakte dem i etterkant og gitt beskjed om at dette ikke er greit. Men vi får ofte ikke særlig respons på sånne tilbakemeldinger. Vi har ingen myndighet til å jage folk heller, sier lederen for sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet.

Har bedt departementet om få turistene opp av vannet

Fiskeridirektoratet har kompetanse på å frigjøre hval som for eksempel har gått seg fast i fiskeredskaper.

De har i den senere tid også ledet operasjonen da to spekkhoggere ble hjulpet til sjøs etter å ha gått seg fast på lavvann ved en fjord ved Vannøya.

– Vi har en klar strategi på at vi ikke går i vannet med disse dyrene på grunn av sikkerheten. Det bør ikke være folk i vannet. Vi mener det ikke er forsvarlig, og det er en rekke land som allerede følger et slikt regelverk, sier Jensen.

Fiskeridirektoratets forslag til Nærings- og fiskeridepartementet om regulering av hvalsafari

Fiskeridirektoratets forslag til Nærings- og fiskeridepartementet om regulering av hvalsafari.

Foto: Skjermdump

Derfor har Fiskeridirektoratet sendt et forslag til departementet for å regulere hvalturismen. De mener dykkeaktiviteten må reguleres og at det også bør være en sikkerhetsavstand til fiskefartøyer.

Dette for å unngå flere situasjoner der skuelystne kommer i farlige situasjoner.

– Vi roper varsku her og nå må det faktisk skje noe. Vi er oppriktig bekymret for at det skal gå galt. Det vanskeliggjør også arbeidssituasjonen for mannskap på fiskebåter. De må ta fokuset sitt bort fra det de faktisk skal gjøre og bruke energi på å følge med på folk som ikke kan passe på egen sikkerhet. I ytterste konsekvens er det fare for liv, sier han.