Vil forby røyk i skoletida

Kreftforeningen krever røykeforbud – også utenfor skolenes område. – Urealistisk, mener fylkesråd.

Skoleelever

Illustrasjon: Elev smugrøyker på skolen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Kreftforeningen vil at det skal bli forbudt for elever og lærere å røyke og snuse i skoletida – også utenfor skolenes område. Det vil minske snus og røykepress, mener de.

I dag har vi allerede et lovverk som sier at det ikke er lov å røyke eller snuse på skolen. Og Kent Gudmundsen, fylkesråd for utdanning i Troms, mener det fungerer bra nok.

– Den uttrykker veldig klart at vi har nulltoleranse for bruk av tobakksprodukter når du er på skolen.

Stort gruppepress

Men det er ikke rådgiver i Kreftforeningen, Gert Henrik Vedeler, enig i.

– Erfaring tilsier at det dessverre fungerer dårlig. På veldig mange skoler er det i dag slik at det røykes og snuses synlig rett utenfor skolens område – utenfor porten. Det bidrar til å styrke gruppepresset som er på snus og røyk, og det er ganske kraftig på videregående skole.

Han viser til at bare fem prosent av ungdomsskoleelever røyker, mens i den videregående skolen røyker hele 17 prosent.

Fortsatt lov å røyke

Gundersen mener det finnes viktigere ting å bruke skolens ressurser på enn å fange tobakksslaver.

– Jeg kan umulig se at vi skal bruke læretida og læreressurser på å forfølge folk utenfor skolens eiendom.

Han påpeker at både røyking og snusing er fullt lovlig i Norge.

– I så måte vil jeg anbefale kreftforeningen at de heller henvender seg til sentrale myndigheter, som vil ha muligheter for å ta i verk andre virkemidler.

Men Kreftforeningen er ikke ute etter å ta de som allerede bruker disse rusmidlene.

– Det vil alltid være sånn at med et sånt vedtak så vil noen kunne lure seg unna. Men det er heller ikke de vi skal følge etter. Vi skal minske presset når elevene er på skolen, og det kan vi gjøre med et slikt forbud.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.