Vil flytte fylkesgrensene

Næringslivet i midtre Hålogaland er lei kunstige grenser mellom Nordland og Troms.

 Derfor argumenterer de, i en felles høringsuttalelse, sterkt for en Nord-Norsk storregion

Grensene skaper trøbbel

I uttalelsen som er skrevet under av næringsforeningene i Sortland, Andøy, Lødingen, Narvik, Vågan og Harstad, legges det stor vekt på de vanskelighetene en unaturlig fylkesgrense fører til.

Regionene klar neste år

Geir Jørgensen

Næringsforeninga i Harstad vil ha fjernet eller justert fylkesgrensen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Våren 2008 skal regjeringa ha sin innstilling til regioninndeling klar.

- Hvis ikke valget faller på en region i nord, og Finnmark fortsatt blir alene må fylkesgrensa flyttes sørover, mener daglig leder av Harstad næringsforening, Geir Jørgensen.