Vil endre loven: Helsepersonell kan få søke i tidligere pasienters journaler

Helsepersonell kan i dag ikke sjekke i journalen hvordan det har gått med pasientene de tidligere har undersøkt og behandlet. Nå blir loven endret.

helse

Helse- og omsorgsdepartementet skal også undersøke om det er behov for flere lovendringer.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Forslaget vil gjøre det enklere for helsepersonell å lære av behandling de har tatt del i.

Det sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke.

Ifølge dagens helsepersonellov kan helsearbeidere kun få innsyn i journalen til pasienter de har jobbet med, dersom de får tillatelse av en leder.

– Det er et veldig tungvint system som kan være et hinder for det viktige lærings- og kvalitetsarbeidet som helsepersonell skal drive med, sier Jahrmann Bjerke.

Flere helseforetak har derfor i lang tid etterlyst en lovendring. Grunnen er at helsepersonell skal kunne søke opplysninger i tidligere pasienters journaler. Dette skal de kunne gjøre uten å måtte søke om innsyn først.

Endringen kommer etter innspill fra helsepersonell, ifølge Bjerke.

– Lovendringen er kjempeviktig

Medisinsk fagsjef på UNN Haakon Lindekleiv er en av dem som har etterlyst en endring av loven. Han mener det vil ha stor betydning for helsepersonell over hele landet.

– Når jeg tar imot en pasient på akuttmottaket, vet jeg ikke hva den endelige diagnosen er. Jeg tror jeg har en diagnose og starter en behandling ut fra det. Da er det utrolig viktig for meg å få vite om jeg traff riktig diagnose, sier han.

– Dersom man aldri får vite pasientens endelige diagnosen, lærer man ikke. Derfor er denne lovendringen er kjempeviktig.

Endringen betyr også at det kan gis opplysninger fra andre helseforetak eller andre deler av helse- og omsorgstjenesten enn der personellet arbeider.

Vil ivareta personhensyn

Datatilsynet sier til NRK at de nå jobber med en høringsuttalelse om forslaget. De mener forslaget reiser flere viktige spørsmål om personvern.

Statssekretæren mener at lovendringen fortsatt vil ivareta personvernhensynet.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

– Formålet med lovforslaget er å gjøre det enklere for helsepersonell å lære av behandling som de har tatt del i, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det vil fortsatt være et krav om en logg som viser hvem som har fått opplysninger fra journalen. Denne loggen skal pasienten få se dersom det er ønskelig, sier Jahrmann Bjerke.

I tillegg vil helsepersonell kun få innsyn i opplysninger om behandlinger og undersøkelser de selv har tatt del i.

Også Haakon Lindekleiv ved UNN mener systemet er trygt for pasientene.

– Både på UNN og ved andre foretak gjennomføres det regelmessig sjekk for å se at helsepersonell ikke snoker i journalen.

Departementet skal utrede videre om det er behov for flere endringer i loven.

– Vi skal også undersøke om det er flere ting som hindrer helsepersonell i å drive aktivt med læring og forbedringsarbeid, sier Jahrmann Bjerke.