Hopp til innhold

Soldater vil ha øl inne på leir

Vernepliktige soldater ønsker muligheten til å ta seg en kald en på militært område. Det er ikke lov i dag, men nå vil de jobbe for en lovendring.

Til venstre: Bartender som fyller på øl i glass.
Til høyre: Soldater fra Hærens skole for rekrutt og fagutdanning.

Det må en lovendring til før soldater kan få nyte en kald pils inne på militært område.

Foto: Kirsty Wigglesworth/ Frederik Ringnes / AP/ Forsvaret

I dag er det kun befal og ansatte som kan nyte alkohol innenfor leirgjerdet. Nå vil de tillitsvalgte gjøre det slik at også vernepliktige soldater kan få samme mulighet.

– Det er en utfordring å finne plasser å nyte alkohol utenfor leir, spesielt på vinteren når det er minus 20 grader og vel så det, sier Kristina Kvæstad (19), bataljonstillitsvalgt (BTV) på Setermoen.

Bataljontillitsvalgt Kristina Kvæstad ute i skogen.

Kristina Kvæstad og de andre tillitsvalgte ser på hvordan førstegangstjenesten kan bli så bra som mulig.

Foto: Maja Bye

Forrige uke planla tillitsvalgte for soldater i førstegangstjeneste (TVO) hva slags politikk de skal føre de neste to årene.

Et sentralt spørsmål var hvordan førstegangstjenesten kan bli så bra som mulig for soldatene.

Noe av det de diskuterte var et prøveprosjekt der soldatene kan få nyte alkohol sammen, i kontrollerte forhold inne på militært område.

Det var Forsvarets forum som omtalte saken først.

Har vært diskutert lenge

– Dette er noe soldatene har ønsket veldig lenge og vi vil prøve å få gjennomslag på det, sier Silje Onsøien (19), som er bataljonstillitsvalgt (BTV) på Setermoen.

Bataljontillitsvalgt Silje Onsøien ute i skogen.

Silje Onsøien satser på et gjennomslag for prøveprosjektet.

Foto: Maja Bye

Å kunne nyte alkohol inne på leirområdet har faktisk vært diskutert helt siden 2004, men uten noen fremgang før i 2018. Da fikk TVO nemlig godkjent ordningen ved en av Hærens leire.

Men saken ble senere nedstemt av de tillitsvalgte i Hæren, og dermed lagt på is i desember 2019.

Frem til nå.

Langt å gå

I første omgang ønsker TVO å få til denne ordningen på de mest avsidesliggende leirene. Blant dem er Setermoen, Porsangmoen og GSV, alle i Troms og Finnmark.

Disse tre leirene er mulige kandidater for prøveprosjektet.

Siden det er langt til utestedene i nord og dårlig med offentlig transport, hender det at soldatene velger å gå langs vegen til bygda. Det kan skape farlige situasjoner.

– Derfor ønsker vi at soldatene har tilgang til alkohol på leir. For å sette rammer og få bedre trygghet, sier Løkling.

NRK forklarer

Hvorfor vil TVO at soldater skal kunne drikke alkohol inne på militært område?

Sikkeherhet for soldatene

Mange soldater på avsidesliggende leire, som Setermoen eller Garnisonen i Sør-Varanger, har enten en lang veg til utestedet eller dårlig offentlig transport-tilbud. Derfor går de inn til bygda, noe som kan være spesielt farlig på vinteren.

Styrke samhold og trivsel

Mange soldater opplever at samholdet i troppen styrkes når de har vært ute på byen sammen. Et felles samlingspunkt der vernepliktige soldater kan nyte alkohol inne på leir vil gi trygge rammer for soldatene.

Øke velferden til soldatene

Pizza og kinokvelder kan fort bli kjedelige, spesielt i en pandemi. Selv om tilbudene er gode, ønsker soldatene muligheten til å ta en pils inne på leir i kontrollerte forhold.

Øke motivasjonen til soldatene

På grunn av koronapandemien har soldatene blitt låst til leirene som har gått utover motivasjonen. Et slikt prøveprosjekt vil innfri soldatenes ønske til mer frihet inne på leir. 

Mener du at soldatene burde få lov til å drikke alkohol inne på militært område?

Ja!
59%
Nei!
33%
Vet ikke
9%

600 stemmer

Må en lovendring til

I forsvarsloven §62 står det at vernepliktige soldater ikke skal nyte alkohol inne på militært område. Det er denne loven som hindrer for at prosjektet kan bli noe av.

– Derfor må det fremmes forslag til endring av ulike lover og forskrifter, sier Per-Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret.

TVO kom frem til at en arbeidsgruppe skal se på hvordan prøveprosjektet skal gjennomføres i praksis.

– Og hvis prøveprosjektet fungerer, så må jo loven endres.

– Hvis TVO velger å fremme saken, vil Forsvarets ledelse i samarbeid med Forsvarsdepartementet gjøre en helhetlig vurdering av saken, sier Bøe.

Vil opprettholde profesjonaliteten

– Det er ikke vår intensjon å drikke alkohol alle plasser inne på leir, sier Kristina Kvæstad.

TVO ser for seg at de enten kan ta i bruk lavvoer, vedlikeholdshaller eller messa som samlingspunkt for prøveprosjektet.

Forsvarets interne bestemmelser åpner nemlig ikke for skjenking i kantiner eller andre lokaler beregnet for bruk av vernepliktige.

Einar H. Løkling smilende foran en hvit vegg.

– Vi vil åpne øynene og se hva soldatene faktisk ønsker, sier Einar Hjelle Løkling.

Foto: Joakim Salmelid

Kvæstad legger til at soldatene ikke skal få lov til å drikke alkohol sammen med befalet, fordi profesjonaliteten skal opprettholdes.

Einar Hjelle Løkling er klar i talen når det gjelder prøveprosjektet:

– Vi må kjøre dette prøveprosjektet og få de erfaringene, om det ikke funker så er det bare å avskaffe det med en gang, sier Løkling.