Mener Sametinget trenerer oppstart av gruvedrift

Nyvalgt stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt vil endre finnmarksloven. Han mener Sametinget trenerer Nussirs søknad om driftskonsesjon for kobber i Kvalsund.

Nedlagt gruve

Et flertall i styret til finnmarkseiendommen godkjente Nussirs søknad om driftkonsesjon for Kobber i Kvalsund. Likevel går saken tilbake til Sametinget for ny behandling.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bakgrunnen er høringsuttalelsen fra styret i finnmarkseiendommen, der et flertall i styret godkjente Nussirs søknad om driftskonsesjon for kobber i Kvalsund.

Likevel går saken tilbake til Sametinget for ny behandling, fordi styrets mindretall utløste en paragraf i Finnmarksloven som åpner for dette. Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet, mener Sametinget trenerer saken.

– At det nå skal tilbake til Sametinget, føler jeg er en omkamp som føres av Sametinget. De prosessene tar veldig lang tid, når man skal følge de retningslinjene som Sametinget legger opp til, Sier Bengt Rune Strifeldt, Frp.

Departementet bestemmer Nussirs skjebne

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt (Frp), mener Finnmarksloven må endres slik at Sametinget får mindre makt.

Foto: Astrid Krogh / NRK

Styret i finnmarkseiendommen godkjente Nussirs søknad om driftskonsesjon for kobber i Kvalsund med knappest mulig flertall.

Det førte til at mindretallet, det vil si de samiske representantene, tok i bruk paragraf 10 i Finnmarksloven. Der heter det at et mindretall kan få saken inn til ny behandling i Sametinget ved endringer i bruk av utmark.

Det betyr at det tiI slutt er Miljødepartementet som skal avgjøre Nussir's søknad om driftskonsesjon. I Finnmarkslovens 11 år gamle historie, er det første gang paragraf 10 tas i bruk.

– At sametinget skal ha en høringsmulighet og en drøftingsmulighet det er bra, men jeg føler i mange tilfeller at det blir omkamp på omkamp. De bruker tid på å uthale prosjekter. Dette er ren trenering, sier Bengt Rune Strifeldt.

– Ingen skal føle seg overkjørt

En annen nybakt stortingsrepresentant, Arbeiderpartiets Runar Sjåstad, vil ikke gå så langt som Strifeldt. Sjåstad sitter i styret til finnmarkseiendommen, og var en av dem som stemte for gruvedrift i Repparfjord.

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap)

Runar Sjåstad (Ap), mener det er viktig at Finnmarksloven er laget sånn at ingen skal føle seg overkjørt.

Foto: Finnmark Fylkeskommune

– Loven er lagt opp på en sånn måte at ingen skal føle seg overkjørt. Da vil det nødvendigvis ta litt tid. Men samtidig er det lagt inn noen forutsetninger om at man ikke kan bruke uforholdsmessig lang tid. Nå vil det selvfølgelig bli en utsettelse, når den nå skal gå i flere instanser, sier Sjåstad.

Tror på gruvedrift

Høyres Frank Bakke Jensen, sier han heller ikke vil ha en lovendring.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke Jensen (H), vil også beholde Finnmarksloven som den er i dag.

Foto: Marte Lindi, NRK

– Nei det tror jeg ikke er nødvendig. Jeg tror heller vi skal jobbe med de rollene vi har som politikere, og vi skal jobbe med å finne ut hva som er det beste for den samiske del av befolkningen, sier Jensen.

Før valget sa en skråsikker Bakke Jensen at en driftskonsesjon ville være godkjent i løpet av ett år. Selv etter at saken om driftskonsesjon nå er sendte videre til Sametinget, er han like sikker.

– Ja, det står jeg fast på at vi skal klare, sier Frank Bakke Jensen.