Disse skal bli mer pop

Forskere i Tromsø vil ha næringsrike molter inn i butikkhyllene. Nå skal de finne ut hvilke molter som egner seg best til å tjene penger på.

Molt
Foto: Bjørg Hernes

Molteplukking til privat bruk har lange tradisjoner, men som en kommersiell salgsvare er moltebær ikke særlig utbredt.

Det ønsker bærforskere i Tromsø å gjøre noe med, og et prosjekt som kan legge grunnlaget for større økonomisk utnytting av molte, er nå underveis.

Forskningssjef Inger Martinussen ved Bioforsk Nord i Tromsø har ansvar for foredling av ville bær i Norge, og leder prosjektet som skal ta rede på hvilke moltearter som egner seg best for mer kommersiell produksjon.

Hun tror det er mer penger å hente på moltebær, hvis man finner frem til rette måten å dyrke dem på.

Vil sette ut nye sorter

– Kommersiell dyrking av molter har vist seg å være vanskelig, og foreløpig er det liten produksjon av forskjellige molteprodukter. Ett alternativ vi ser på er derfor å sette nye og bedre sorter ut på myrene og åpne opp for større næringsaktivitet på den måten, sier forskningssjefen.

Skal få fram de beste moltene

Systematiske analyser av forskjellige moltekrysninger skal gi forskerne innsikt i hva som er avgjørende for å få sunne bær som smaker godt, og hvordan man målrettet kan krysse planter for å få fram de "beste" moltene.

– Studiene vil også gi generell kunnskap om hvordan arv og miljø påvirker organismer, sier Martinussen.

– Kan bli næringsvei

Prosjektet er finansiert av norsk forskningsråd, i samarbeid med planteforedlingsselskapet Graminor. Foredler av frukt og bær i Graminor, Dag Røen, tror molteforskninga kan bane vei for at molte blir en næringsvei i større skala enn i dag.

– Dersom flere begynner å utnytte ville molter kan det bli en næringsvei eller i det minste en attåtnæring for dem som vil bo i distriktene. Vi kunne selv produsert mer av det som trengs til å lage for eksempel yoghurt og juice, sier Martinussen.

Nyheter fra Troms og Finnmark