Mener sjøis verner mot oljesøl

Oljeomlastingene i Bøkfjorden i Sør-Varanger vil pågå selv om sjøis kommer nærmere enn grensa Klima- og Miljødepartementet har satt. Om det går galt, kan sjøis begrense skadene, mener Norterminal.

Is rundt oljetankere

IS I BØKFJORDEN: Under tidligere omlastinger av olje i Bøkfjorden, har sjøis lagt seg nært opp til oljetankerne.

Foto: Hallgeir Henriksen

Russiske oljetankere skal i år pumpe seks millioner tonn råolje over i møtende tankskip i Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Stor fare

Omlastingsoperasjonene representerer et meget stort potensial for akutt forurensning og skal skje i et svært miljøsårbart område, fastslår Miljødirektoratet.

"Is vil kunne begrense oljevernutstyrets effektivitet betydelig, og det er derfor nødvendig å begrense aktiviteten ved is i fjorden for å sikre en effektiv oljevernberedskap", skriver Klima- og Miljødepartementet.

Likevel fikk selskapet Norterminal, eid av Jacob B. Stolt-Nielsen, i sommer departementets tillatelse til å starte omlastinger i den nasjonale laksefjorden. Stolt-Nielsen avviser all kritikk om sviktende oljevernberedskap. At is hver vinter legger seg i fjorden, mener han kan være positivt om det går galt.

– Is fordelaktig

– Is kan være fordelaktig fordi den kan hindre landpåslag av olje og kan ofte holde oljen innenfor et visst område i stedet for at den flyter fritt. På den måten er det veldig bra for noen eksperter argumenterer med at det er bedre - selv om det er vanskelig, så er det bedre å samle olje langs isen enn det er å samle olje ifra stranden mellom tang og tare.

Klima- og Miljødepartementet krever at det ikke skal gjennomføres oljeomlastinger når det er fast eller oppbrutt is, issørpe, drivende isflak eller andre former for is på sjøen innenfor en avstand på 1 km fra omlastingsstedet.

Men dette gjelder bare om isforholdene kan øke faren for forurensning. Den vurderinga er det Norterminal selv som skal stå for. En avbrutt oljeomlasting koster 400.000 kroner dagen. Stolt-Nielsen er helt klar på at selskapet ikke vil stanse omlastingene selv om is kommer nærmere enn en kilometer.

– Det er en situasjon som vurderes kontinuerlig, sier Stolt-Nielsen.

– Galematias

En som reagerer kraftig på Norterminals anledning til egenkontroll, er stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV).

– At selskapet som kan lide økonomiske tap kan ta valg som setter så store og rike naturressurser på prøve, det synes jeg er galematias.

Stolt-Nielsen avviser å si hvor nært opp til tankskipene is kan komme, men vil stanse omlastingene dersom det er fare for at isflak kan skade oljelensene som ringer inn skipene.