Vil diskutere dårlig Torskenøkonomi

Kommunaldepartemetet ønsker å møte Fylkesmannen i Troms for å drøfte Torsken kommune. Torsken har over 16 millioner kroner i gjeld og greier ikke å holde nedbetalingsplanen. Fylkesmannen mener kommunesammenslåing er eneste alternativ. Kommunestyret i Torsken har nylig vedtatt at den vil stå alene. Møtet mellom departementet og fylkesmannen er satt til 23. august.