Vil dele Goliat-pengene

Flere kommuner bør dele inntektene fra en utbygging av oljefeltet Goliat, mener ordføreren i Hasvik.

I dag tar Hammerfest alle Snøhvit-millionene selv.

Også en eventuell utbygging av Goliat-feltet utenfor Sørøya, med ilandføring av oljen, vil gi store inntekter i form av eiendomsskatt. Ordfører Geir Iversen i Hasvik vil dele pengene på flere kommuner, og tar opp saken på førstkommende møte i Vest-Finnmark regionråd.

– Jeg vil foreslå at alle kommuner som tar en risiko, får en fast sum årlig som den enkelte kommunen kan bruke slik den ønsker, sier Iversen.

 

Ser til Vestlandet

Hammerfest tjener i dag 100 millioner kroner i året som ilandføringskommune for Snøhvit, og de beholder alt sjøl. Aukra i Møre og Romsdal, som er ilandføringskommune for Ormen Lange, får 80 millioner i eiendomsskatt hvert år. I motsetning til Hammerfest gir de en del av dette til et regionalt fond, slik at flere får nyte godt av disse inntektene.

– Det er en slik ordning jeg vil få til når det gjelder oljen fra Goliat, sier Iversen.

Bør bli enige fort

– Hva hvis Hasvik blir ilandføringssted - vil du stå fast på forslaget likevel?

– Ja, og vi bør bli enige om en fordelingsnøkkel ganske fort. Det er nok lettere å bli enige om prinsippet før vi vet hvor oljen blir ilandført.

– Hva slags fordelingsnøkkel ser du for deg?

– Det er klart at kommunen som får ilandføringen vil ha et særdeles stort behov for penger, for de må gjøre en del grep. Men hvis jeg skal antyde noe, kan det være f eks 60 prosent til ilandføringskommunen og resten til de andre, sier Geir Iversen.