Vil bygge ut Hålogaland Teater

Vurderer både tomtekjøp og ekstra etasje.

Hålogaland teater

Bygget til Hålogaland Teater stod ferdig i 2005.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Hålogaland Teater i Tromsø kan bli bygget ut. 11 år etter at teatret flyttet inn i nye lokaler på Teaterplassen i Tromsø sentrum, kjenner både skuespillerne, teknikerne og resten av staben trangboddheten på kroppen.

Ifølge et brev til Kulturdepartementet er teatret i beit for både lagerplass, prøvesaler, kontorer og møterom. Spesielt mangelen på lagerplass er kritisk. I dag leier teatret to store lagre som hvert år koster 1,4 millioner kroner i leieutgifter.

– Scenografien til forestillinga «Et juleeventyr» ligger på et lager i Ramfjorden. Det blir noen turer fram og tilbake, forteller teaterdirektør Beate Stang Aas til NRK.

Et juleeventyr på HT

Scenografien til 'Et juleeventyr' ligger på et lager i Ramfjorden mellom slagene.

Foto: Ola Røe

Skåret til beinet

Hålogaland Teater flyttet inn i splitter nye lokaler sør i Tromsø sentrum høsten 2005. Bygget ble offisielt åpnet av Dronning Sonja, og hadde en prislapp på 260 millioner kroner.

Totalt fikk teatret 5100 kvadratmeter å boltre seg på, noe som altså har vist seg å være for lite.

Teaterdirektøren avviser at man planla for dårlig i prosjekteringsfasen, og sier byggeprosjektet i sin tid ble skåret til beinet.

Beate Stang Aas

Beate Stang Aas har vært direktør ved HT siden 2008.

Foto: Ola Røe

– Man bygde sparsommelig. For eksempel ble restauranten som skulle bygges i tilknytning til foajeen, tatt ut av prosjektet. Nå har vi ikke en gang et kjøkken der. I tillegg ble selve foajeen redusert, gangene rundt scenene smalnet inn og en ekstra prøvesal fjernet, sier Aas.

Vurderer tomtekjøp

Nå skisserer hun følgende tre alternativer for å bøte på plassmangelen:

  • Bygge en ekstra etasje i høyden.
  • Kjøpe tomten på vestsiden av teatret, som i dag huser et bilverksted og Norsk Folkehjelp.
  • Kjøpe tomt på sjøsiden av teatret.

Foreløpig er det ikke klart hva en utbygging av teatret vil koste, heller ikke prisen på eventuelle nabotomter. Teatret skal imidlertid diskutere en mulig utbygging med Tromsø kommune senere i høst.

– En utbygging av teatret ligger nok et stykke fram i tid, sier Aas.

Heller ikke teatrets styreleder vil spekulere i når eller om det faktisk blir en utbygging av Hålogaland Teater.

– Ingenting er besluttet, men det er viktig at man tenker fremover og sikrer utviklingen av teatret. Vi har eiere som ønsker oss og landsdelen vel, og de har ikke lagt noen føringer når det gjelder utbygging, sier Renate Larsen til NRK.

Renate Larsen

Renate Larsen er styreleder ved Hålogaland Teater. Til daglig er sjef for Sjømatrådet.

Foto: Rune Nordgård Andreassen