Vil bygge 100 vindmøller i Kvalsund

To selskaper har søkt NVE om tillatelse til å bygge over 100 vindmøller i Kvalsund. De mener det vil dekke det årlige strømforbruket til 40.000 husstander.

Vindturbiner

Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables AS har søkt NVE om å få bygge 100 vindmøller i Kvalsund.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

I fjor gikk selskapene Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables AS sammen for å få bygd to vindkraftparker i Kvalsund kommune. Når har de søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bruke 3,6 milliarder kroner på bygge i overkant av 100 vindmøller.

– Om begge parkene blir fullt utbygd vil strømproduksjonen bli omtrent halvannen gang produksjonen fra Altakraftverket, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft John Masvik.

Strøm til 40.000 hus

Det vil ifølge Masvik tilsvare det årlige strømforbruket til rundt 40.000 husstander, men det gjenstår fortsatt en del før spaden kan settes i jorda.

John Masvik

Administrerende direktør i Finnmark Kraft, John Masvik.

Foto: Finnmark Kraft

– Normalt så går det en del tid før slike prosjekter er ferdig behandlet hos NVE. Ut ifra de signalene vi har fått fra NVE, tror vi at vi må regne med en saksbehandlingstid på to år.

– Vi mener vi skal kunne bygge begge parkene i løpet av to år etter at en tillatelse fra NVE foreligger, sier han.

– Et viktig bidrag

Allikevel håper selskapene at kraftbehovet i hammerfestregionen, ikke minst i forhold til en eventuell elektrifisering av LNG-fabrikken på Melkøya, vil virke positivt på saksbehandlingen.

– NVE bør se på dette som et viktig bidrag i så måte, sier Masvik.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen