Hopp til innhold

Vil bruke drone mot bjørnen

Drone eller helikopter må brukes for å oppspore bjørn som tar sau i Troms, mener bønder som deltok på et møte med fylkesmannen i dag.

Sauer drept av bjørn i Bardu

Siden tidlig i juni har det blitt jaktet etter en bjørn i Bardu som skal ha tatt livet av rundt 60 sau, men foreløpig har jaktlaget ikke lyktes. Nå møter myndighetene landbruket i Troms.

Foto: Karl-Oskar Fosshaug

– Det er hjerteskjærende å høre lammene skrike etter moren, sier Laila Myrhaug i Bardu

Bjella og alarmen er alt hun har igjen etter en av sauene hennes som ble drept av bjørn. Nå er jakta avsluttet, uten at bjørnen ble skutt.

Laila Myrhaug, bonde i Bardu

MISTET SAU: Laila Myrhaug, bonde i Bardu.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

Vil ha drone

Bjørnen som har drept et stort antall sauer i Troms fikk tirsdag landbruksorganisasjonene og Fylkesmannen i Troms til å møtes for å diskutere hva som må gjøres. Her mente mange at drone og helikopter er et mulig tiltak for å oppspore bjørn.

Håvard Gangsås, rådmann i Bardu.

VIL BRUKE DRONE: Håvard Gangsås, rådmann i Bardu

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Blant dem som på møtet er enig i at ny teknologi må tas i bruk, er Håvard Gangsås, rådmann i Bardu kommune.

– Kan vi søke etter folk med drone, tror jeg også vi kan søke etter bjørn med drone. Det er ressurseffektivt, i alle fall i terreng som er ulendt og med høyt gress. På sikt tror jeg faktisk teknologien kan skille mellom bjørn og sau, når det kommer inn data på hva dronen ser ut i skogen, sier han.

Kritiserer SNO

Bondeorganisasjonen mener Statens Naturoppsyn reagerte for seint overfor bjørnen.

Thomas Johansen, SNO.

BYRÅKRATI: Thomas Johansen i SNO sier det må byråkrati til for at de kan felle bjørn.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Det mener jeg. SNO burde inn fra dag 1. De er den forlengede arm til miljødirektoratet, og skal påse at vi kan ha beitedyr, og man skal ikke trenge å be om bistand for at de skal komme, sier Frank Valø, leder av rovviltutvalget i Troms bonde- og småbrukerlag.

– I en slik situasjon er det fylkesmannen som gire skadefellingstillatelse. Dersom vi skal ut og overta fellinga må det komme et vedtak fra våre overordnede som er Miljødirektoratet, sier Thomas Johansen, rovviltkoordinator ved Statens naturoppsyn.

Sau

Et av kadavrene som er blitt funnet i Bardu.

Foto: Laila Myrhaug

100 lam morløse

Bjørnen har herjet de siste ukene i Troms. Bare i løpet av én enkel natt i juni skal bjørnen ha drept og skamfert nærmere 50 sauer. Totalt har det blitt funnet rundt 60 døde sauer i Bardu, som betyr at omtrent 100 lam er blitt morløse.

Et skytelag har vært på jakt etter bjørnen uten hell, og Bardu kommune har fått avslag på en søknad om å få bruke helikoptre fra Forsvaret for å finne slagbjørnen.

De som deltok under tirsdagens møte var representanter fra Fylkesmannen, Rovviltnemnda, Bardu kommune, Mattilsynet, Statens naturoppsyn samt organisasjonene Troms Sau og Geit, Troms bonde- og småbrukerlag, Troms bondelag og Bardu sauesankerlag opp i Tromsø.