Dyrevernalliansen vil bevæpne Reinpolitiet

– At rein skal bli liggende skadd igjen og lide er fullstending uakseptabelt. Derfor mener vi Reinpolitiet må ha våpen slik at de kan avlive rein, sier Live Kleveland jurist i Dyrevernalliansen.

Reinpolitiet kommer over en døende rein på Finnmarksvidda

Reinpolitiet kommer over en døende rein på Finnmarksvidda. Men uten utstyr eller opplæring kan de ikke avlive den.

Et Reinpoliti på vidda bevæpnet med rifle. Det er hva Dyrevernalliansen vil se så fort som mulig.

Live Kleveland

For at Reinpolitiet skal kunne håndheve dyrevelferdsloven, mener Live Kleveland fra Dyrevernalliansen at de trenger våpen på vidda.

Foto: Iselin Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

Reaksjonen kommer etter at NRK var med en patrulje fra Reinpolitiet ute på oppdrag i vår, i forbindelse med opptak til programmet «Glimt av Norge». På turen kommer politipatruljen over en utmattet rein.

– Denne kommer til å dø. Sannsynligvis blir den liggende her, sier politibetjent Magne Persen i Reinpolitiet, og sjekker reinen som ligger på snøen.

Magne Persen i Reinpolitiet forteller at rein som ligger døende etter flyttingen ikke er et uvanlig syn.

– Vi reagerte først og fremst med vantro. Kan det virkelig være mulig at Reinpolitiet reiser rundt uten våpen. Det er naturligvis helt nødvendig for dyrevelferden at Reinpolitiet har våpen slik at dem kan avlive skadd rein som de finner på veien, sier Live Kleveland jurist i Dyrevernalliansen.

Har sendt brev til Mattilsynet

Dyrevernalliansen har etter NRK sin sak sendt et brev til Mattilsynet hvor de krever at dyrevelferdsloven oppholdes og at Reinpolitiet skal bevæpnes. Og ifølge Dyrevernalliansen så haster det med en løsning.

– At rein skal bli liggende skadd igjen og lide i kanskje opptil flere døgn er forferdelig. Det er fullstendig uakseptabelt og helt i strid med dyrevelferdslovens prinsipper, sier Live Kleveland ved Dyrevernalliansen.

Torkjell Andersen

Torkjell Andersen ved Mattilsynet ser problematikken men tror neppe det blir bevæpnet Reinpoliti.

Foto: Robin Mortensen

Skal møte Reinpolitiet

Torkjell Andersen som er regiondirektør for Mattilsynet region nord, bekrefter at de fått brevet fra Dyrevernalliansen.

– Vi har forståelse for Dyrevernalliansen sitt syn. Ifølge dyrevelferdsloven har alle en hjelpeplikt hvis man påtreffer dyr som er åpenbart syk eller skadet. Men vi har ikke inntrykket av at Reinpoltiet ikke oppfyller hjelpeplikten. Men det kan være tillfelle da de må avlive på stedet, og der ønsker vi å hjelpe Reinpolitiet, sier Andersen.

Mattilsynet skal derfor i november ha et møte med Reinpolitiet for å diskutere situasjonen. Men noe bevæpnet Reinpoliti trur Andersen ikke vi får se.

– Det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Men det er annet utstyr og andre verktøy som kan være mere hensiktsmessig for å avlive dyr på stedet, for eksempel boltepistol, sier Andersen.

Har hverken utstyr eller opplæring

Per Valved

Ifølge reinpolitisjef Per Valved har denne problematikken ikke vært noe tema blant politiet sjøl.

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Per i dag så har Reinpolitiet hverken utstyr eller opplæring for å avlige dyre ute i felten. De mener det er reineierens plikt å avlive døende dyr. Det har så langt ikke heller vært en diskusjon om det mener reinpolitisjef Per Valved.

– Det har vi ikke vurdert. Det har ikke vært snakk om at det har vært et ønske, sier Valved