Hopp til innhold

Vil bestemme over Finnmark

Nå krever kvenene det samme som samene: Egne representanter i styret til Finnmarkseiendommen.

En fjerdedel av befolkningen i Finnmark er av kvensk avstamning.

Dermed er de en betydelig gruppe som må få muligheten til å påvirke avgjørelsene i Finnmarkseiendommen, mener Norske Kveners Forbund.

– Vi vil gjøre krav på å bli valgt inn i styret i Finnmarkseiendommen neste gang det skal gjøres et valg, sier forbundsleder Helge Huru.

– Vi mener FE også berører kvenene som gruppe, og det er naturlig at vi sitter i styret, sier Huru.

Nei fra Sametinget

Men hos sametingspresidenten er det ingen støtte å hente:

– Jeg mener vi har kommet fra til gode ordninger for representasjon i styret, og jeg er sikker på at de ordningene kommer til å bestå i tida framover, sier Aili Keskitalo.

Hun vil ikke forandre på fordelingen av representanter, og mener at kvenene får påvirkningsmuligheter igjennom representantene som fylkestinget utnevner.

– Finnmarks befolkning er representert blant annet gjennom Finnmark fylkeskommune. Det er en god ordning. I tillegg har man valgt å gi samefolket en representasjon i styret, fordi de er en urbefolkning og en minoritet. Det synes jeg også er en riktig løsning, sier Keskitalo.

Vil snakke for seg sjøl

– Det er beklagelig at sametingspresidenten ikke vil inkludere alle gruppene i styret. Selv om fylkestinget skal representere de andre gruppene, vil vi likevel være representert sjøl. Vi må få i gang en prosess der vi endrer styringsmodellen, sier Helge Huru.