Vil beholde søppelet

– Norge gir bort en ressurs ved å kjøre avfall til Sverige.

Søppel2

Søppel fra Øst-Finnmark kjøres til et fjernvarmeanlegg i Boden i Nord-Sverige

Foto: NRK

En rekke norske kommuner kjører restavfallet sitt i trailer til forbrenningsanlegg i Sverige.

Forskningssjef Lars Sørum i Sintef Energi mener Norge dermed gir bort en ressurs til nabolandet.

– I forhold til det å håndtere avfall i Norge så er det flere ting man må tenke på, blant annet om man skal ha en nasjonal kapasitet på å håndtere noe som man betrakter som en ressurs.

Kjøres 80 mil

Søppel

Avfallsdeponiet i Tana brukes nå kun som en omlastingsstasjon.

Foto: NRK

Sørum mener søppelet som kjøres ut av landet kunne kommet Norge til gode på flere måter.

– Avfall er i dag en ressurs i forhold til det med å produsere energi, og også materialer.

Etter at det nå er slutt på deponering av restavfall på Øst-Finnmark avfallselskaps anlegg i Tana, kjøres nå søpla nesten 80 mil i trailer til den svenske byen Boden.

Der brennes avfallet i et fjernvarmeanlegg.

Det har lenge vært planlagt et slikt anlegg i Kirkenes, men foreløpig er det uvisst om og når disse planene blir realisert.

– Ikke så dumt

Svein Gunnar Karlstrøm

Svein Gunnar Karlstrøm i Grønn Hverdag Nord-Norge mener det kan være lurt å kjøre avfallet til Sverige.

Foto: NRK

I organisasjonen Grønn Hverdag er de derimot ikke like overbevist om at det er nødvendig med et eget forbrenningsanlegg i Øst-Finnmark.

Regionleder for Nord-Norge, Svein Gunnar Karlstrøm, tror det kan være fornuftig å kjøre avfallet til Sverige, også på permanent basis.

– Svenskene er gode på behandling av avfall, og de har anlegg. Sånn sett er det ikke sikkert det er så dumt med en Boden-løsning.

Han mener man må se på de økonomiske konsekvense av et slikt anlegg.

– Forbrenningsanlegg er veldig kostbare å bygge. Da må man jo se på hvor mange folk som bor i Finnmark og hva som er miljø- og samfunnsmessig best.

Fullt mulig

Forskningssjef Lars Sørum i Sintef Energi mener det er realistisk å få på plass et slikt anlegg, til tross for få innbyggere og dermed lite søppel i Øst-Finnmark.

– Rent teknologisk sett er det fullt mulig å bygge slike anlegg, også i liten skala.

– Det er fullt mulig å få det på høyde med andre anlegg når det gjelder utslipp og de miljømessige konsekvensene av det.