Hopp til innhold

Vil be FN stoppe gruvedrift

Gruveselskapet Nussir mangler nå kun godkjenning av driftskonsesjonen før de i praksis kan starte uttak av kobber i Repparfjord i Kvalsund. Får de godkjenning, vil Sametinget ta saken til FN.

FN-flagg

– Det har kun vært gruvedrift i tre år på 70-tallet. Disse årene var ekstreme for reindriftens del, så konsekvensene er jo ikke ubestridt, sier juridisk rådgiver for Fiettar reinbeitedistrikt, Ragnhild Marit Sara.

Hun er klar på at kobbergruvedrift i Kvalsund er skadelig for reindriftsnæringen, og under dagens møte med sametingsrådet diskuterte de hvordan de kan stoppe gruvedriftsplanene som mangler en siste driftskonsesjon for Nussir kan starte opp kobberutvinning fra fjellet Ulveryggen i Repparfjord.

Ragnhild Marit Sara

Ragnhild Marit Sara er juridisk rådgiver for reinbeitedistriktet Fiettar.

Foto: Bente Bjercke

Umulig samarbeid

Reinbeitedistriktet føler seg dårlig behandlet i prosessene som skal legge til rette for kobberutvinningen. Ifølge reineierne er det ikke mulig å få reindrift og gruveaktivitet til å samarbeide.

– Hva gjør dere om det gis klarsignal for gruvedrift i Kvalsund?

– Det første blir å påklage saken internasjonalt til menneskerettighetskomiteen i FN, sier Sara.

Rushfeldt

Administrerende direktør for Nussir, Øystein Rushfeldt, mener det ikke vil lønne seg å gå til FN etter at driftskonsesjonen for kobberutvinning er godkjent.

Foto: Allan Klo / NRK

Liten tro på FN

Leder av Nussir, Øystein Rushfeldt, mener det ikke lønner seg å gå videre til FN med en klagesak etter at driftskonsesjonen er godkjent.

– Det er jo fritt opp til de om de ønsker å gjøre dette, men jeg tror jo kanskje ikke det er en god vei å gå i forhold til å løse ting mellom partene. Jeg ville helt klart brukt ressursene og energien på å få det beste ut av en avtale med Nussir, i stedet for å gå en lang vei som ikke fører til noe, mener han.

Samiske hensyn

Sametingsråd, Inger Eline Eriksen Fjellgren, mener at samiske rettigheter ikke blir tatt hensyn til.

– Gruvedrift må jo være forenlig med rettighetshavernes interesser, i dette tilfellet reinbeitedistriktet. De har jo kalvingsområde der gruvene skal være. Det vil ikke være mulig å kalve i et område med gruvedrift. Når reinen skal kalve, trenger den ro. Samtidig er dette en prinsipiell sak som gjelder sentrale, samiske rettigheter. Vi kan ikke godta at samiske rettigheter overkjøres, sier Fjellgren.

Inger Eline Eriksen Fjellgren i vrimlehallen i Stortinget

–Vi kan ikke godta at samiske rettigheter overkjøres, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rushfeldt hevder at selskapet har tatt hensyn til innspillene fra reineierne.

– Nå er det jo slik at vi allerede har gjort de grep som reindrifta har gitt innspill på. Det betyr at vi ikke vil ha deponi i reindriftsområdet, og vi vil heller ikke ha overflatedrift eller åpne dagbrudd. Vi skal heller ikke benytte noe nytt areal utover det som allerede ble etablert på 70-tallet. I tillegg er vi jo åpne for dialog med reindrifta om ting som kan virke positivt for næringen, sier han.