Vil at vi skal bry oss mer

Vold og seksuelle overgrep mot barn stanses best ved at vi bryr oss, mener Støttesentret mot incest og seksuelle overgrep i Tromsø (SMISO).

Overgrepsoffer i Salten tingrett

Voksne må bry seg mer, mener SMISO.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Et godt hjelpeapparat er vel og bra, men ikke nok for å stoppe vold og seksuelle overgrep mot barn, sier leder Lene Sivertsen.

Sivertsens utspill kommer etter at NRK avdekket hvor store forskjeller mellom kommunene i forhold til å avdekke og anmelde overgrep mot barn .

Seks Troms-kommuner har så langt i år ikke avdekket og anmeldt ett eneste tilfelle av overgrep mot barn. Seks andre kommuner har meldt kun ett tilfelle.

Omtrent hver femte jente og hver sjuende gutt opplever å bli seksuelt misbrukt før de fyller 18 år.

– Barna er avhengige av at voksne rundt dem, lærere, naboer eller bekjente, bryr seg og melder fra. Mistanke er nok for å melde fra om seksuelle overgrep, sier leder Lene Sivertsen.