Hopp til innhold

Vil at FeFo selv dekker tap

Forskergruppe for same- og urfolksrett ved UiT, Norges Arktiske Universitet, mener FeFo selv burde dekke sine saksomkostninger i Utmarksdomstolen. Forskningsgruppa har nå sendt inn sitt høringsvar på Justisdepartementets forslag om å endre Finnmarksloven. Forslaget går ut på å åpne opp for at partene i Utmarksdomstolen selv kan måtte ta regningen ved tap.