Vil anmelde ulovlig kjøring

Statens vegvesen melder at privatpersoner bryter sperringer og kjører ulovlig i den undersjøiske Kvernsundtunnelen. Til tross for at det er montert gjerde på begge sider av tunnelåpningen, har det vært flere tilfeller der privatpersoner har brutt sperringene og kjørt gjennom tunnelen. – Fremover vil vi anmelde alle tilfeller av slik ulovlig kjøring, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Bjarkøyforbindelsene
Foto: Tomas Rolland / Tomas Rolland