Viktig å få flere til å bo i fylket

– Når den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark nå er en realitet, blir noe av det viktigste å få flere til å bo her. Det sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, som nå leder det politiske arbeidet i det nye storfylket. Bedre utdanningsmuligheter og godt samarbeid med næringslivet er viktig for å få unge til å bli i landsdelen, sier Mo.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Programleder Sveinung Åsali gir deg Nordnytt

Programleder Sveinung Åsali gir deg Nordnytt