Hopp til innhold

Viikkouutiset kvääniksi

Ruotsin Göteborgissa tapahtui tiistai aamuna iso räjähđys. Tyskä saa uuđen liittokanslerin ja amerikkalainen pop-artisti Britney Spears oon vappaa faarista. Luje viikkouutiset kvääniksi NRK Kvääniltä.

Eksplosjon og brann i Göteborg.

Göteborgissa katu oli täynä savvuu räjähđyksen jälkheen, joka tapahtui asentoblokissa.

Foto: JONAS DAGSON / TT NYHETSBYRÅN

Kotimaa

Tääpänä 1. oktooperikuuta alkkaa mailman pisimän virtakaapelin toiminta. 720 kilomeetterin pituinen kaapeli tullee anttamhaan 1,4 miljuunale Isobritanian asukkhaale sähköä Norjan vesivoimasta, samala ko Norja tullee saamhaan sähköä englantilaisesta tuulivoimasta jos Isobritaniassa tuulee kovasti.

Kaapelin avula Norja saattaa nyt myyđä sen vesivoimaa Isobritaniale, niin ko se tekkee jo Tyskäle, Neederlantile ja Tanskale. Lisäksi Norja saa huokeeta brittiläistä tuulivoimaa.

Monet oon kuitenki kans kriittisii. Etelä-Norjassa sähkön hinta oon nyt ennätyskorkkee, ja kaapeli tullee nostamhaan vielä lissää. Tämä Isobritanian energiakriisin ja korkeitten sähköhinttoin takia. Briteile kaapeli oon kuitenki mahđottoman tärkkee.

- Norjan tuulivoima tullee autamhaan meitä lopetamhaan fossiilienergian käytön ja uletumhaan nollapäästöön vuotheen 2030 menessä, sannoo Mike James National Grid:ltä, joka oon Norjan Statnett:in yhtheistyökumppani.

Den tidligere gruvebyen Blyth er mest kjent for sine fargerike badehus. Nå er det også stedet der verdens lengste undersjøiske strømkabel går i land på britisk side.

Ennen Blythin kylä oli tunnettu sen färirikkhaista taloisa. Nyt se oon palassi Isobritaniassa, mistä uusi virtakaapeli mennee Norjhaan.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

SV ei tule olemhaan osa Norjan uutta hallitusta. Parttiin johtaaja Audun Lysbakken kohđatteli Työväjenparttiin Jonas Gahr Støren ja Keskustaparttiin Tyrgve Slagsvold Vedumin monta kerttaa viimi viikola, mutta lähti keskiviikkona viimisestä möötistä kesken pois. Parttiit ei ollu tullu yhtheisymmärykseen esimerkiksi kliima-, öljy- ja veropolitiikasta.

- Se oon suuri pettymys, ette SV ei nähny poliittista mahđolisuutta vihrisenpunaisellehallitukselle, sannoo.

Työväjenparttii ja Keskustaparttii oon ilmoittanu ette het aloitethaan hallitusneuvottelut yhđessä.

LANGE DAGER: SV-leder Audun Lysbakken flankert av rådgiverne Hans Vold Husum t.v. og Solveig Igesund under middagen på Hurdalsjøen hotell mandag kveld.

Kolme parttiita oon praatanu paljon mahđolisesta hallitusyhtheistyöstä.

Norjassa ihminen saattaa nyt valita minkä koronavaksiinin hän ottaa. Ennen tämä oli mahđolista tyhä Uslussa, mutta nyt se koskee koko maata. Syynä oon hyvä laakeritila.

- Vaikka henki saa yhtä hyvän suojan jos henki ottaa kaks eri vaksiinii, met tieđäme ette moni kuitenki halluu ottaat kaks pistoo samaa vaksiinii. Nyt ko kaikila komuuniila on hyvä tila sekä Pfizerin etter Moderanan kans, saatethaan het anttaa hengele sen vaksiinin het haluthaan, sannoo Geir Bukholm Kansantervheysinstituutista.

Norja jälleenaukaisthiin lauvantaina kl. 16.00. Monissa kaupungeissa tätä feirathiin kovasti ja niin kafejat ko poliisi oon sanonu, että ilta muistutti uuđen vuođen feiraamista.

Nyt kans Ruotsi oon jälleenaukaistu.

Mailma

Ruotsin Göteborgissa tapahtui iso räjähđys tiistai aamuna asentoblokissa. 16 ihmistä jouđuthiin ajamhaan ambulanssila sairashuonheele, nelje oli vahingoitunu vakavsti. Nyt poliisi uskoo, ette 55-ikhäinen mies olis ollu räjähđysken takana. Häntä kans eppäilhään pommiuhkauksesta, jonka lääkärisentteri sai tuorestaina. Häntä ei ole vielä löydetty.

Brannmannskaper jobber utenfor bygget som ble rammet av eksplosjon i Gøteborg

Göteborgin räjähđyksestä eppäilhään 55-ikhäistä miestä.

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT NYHETSBYRÅN

La Palamasin tulivuoresta tuleva laava sautti meren tiistaina. Se oon vaaraksi saarela assuuvile. Ko laava sekottuu meriveđen kans, sylkkee se ilmhaan nimittäin myrkkygassii, sannoo tulivuoriekspertit.

Kanariasaarten päätösvalta oon pyytäny saaren assukkaita pyssyyt sisälä ja sulkkee kaikki ovet ja ikkunat. Saari oon kans ilmoitettu olevan nyt katastroofiplaani.

Tyskässä piđethiin liittopäivä-eli parlamenttivaalit sunnuntaina 26. oktooperikuuta. Vaaliin voittaaja oon Tyskän sosiaalidemokratinen parttii (SDP), joka sai 25,7 prosenttii äänistä. Liittokansleri Angela Merkelin parttii, kristilisdemokraattiparttiitten unioni CDU/CSU, sai 24,1 prosenttii, joka oon sen heikon tulos ikinä.

SDP:n kansleriehđokas, Olaf Scholz, tullee näin ottamhaan Merkelin paikan liittokanslerina. Hän oon sanonu, ette hän halluu tehđä hallitusyhtheistyötä Tyskän Vihiristen kans, jokka oon vaaliiten suurin voittaaja. Kolmas mahđolinen hallituskumppani saattais olla liberaaliparttii FDP.

Amerikkalainen artiisti Britney Spears oon nyt vappaa hänen faarista. Vuođesta 2008 asti Jamie Spears oon ollu eđesvastauksessa 39-ikhäisen tyvärenstä ja hänen ökonomiista, mutta amerikan oikkeus oon nyt päätäny, ette se oon ohi.

Spears kärsi vuosina 2007 ja 2008 psyykkisestä sairhaudesta, ja joutu tämän takia hoithoon. Faari-Spears haki tämän takia eđesvastausoikkeuta tyvärestä ja tämän ökonomiista, ja oon siitä asti päättäny melkhein kaikista tämän assiista. Nyt 13 vuotta myöhemin Spears halus tämän kuitenki päätyvän ja saađa ”... elämänsä takas”.

Tiedethään että faari oon käyttäny Spearsin tilaa ökonomisiesti hyväksi, ja saanu esimerkiksi edesvastausoikkeuđesta palkkaa.

«Framing Britney Spears» stiller gode spørsmål om superstjernas helse.

Britney Spears oon populaarinen amerikkalainen pop-artisti.

Foto: The New York Times / The New York Times

Meiđän mailma

Alattion komuuni meinaa vähenttäät suomen ja saamen kielen opetusta. Nyt koululaiset saatethaan studeerata kielii kaikissa komuunin kouluissa, mutta nyt komuuni ehđottaa ette tulevaisuuđessa se olis mahđolista tyhä kolmessa. Syynä oon opettaajapula, sannoo komuunin kasutus- ja koulufaakivastaava Tove Kristensen Knudsen.

Vesisaaressa Varankin kvääniseura meinaa järjesthäät kväänin kielikurssin. Aloitus oon 12. oktooperikuuta, ja kurrsi tullee kestämhään 31. novemperikuuta asti. Kurssi piđethään Vesisaaren biblioteekissa.

Etelä-Norja sai uuđen kvääniseuran lauvantaina ko Norske kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuono piti sen perustusmöötin Hortenissa. Seura oon Ruijan kvääniliiton alalaaki.

Seuran johtaaja oon Unni Elisabeth Eriksen. Hän on tunnettu hänen prosjektiista «Mine kvenske røtter».

Unni Elisabeth Eriksen

Johtaaja Unni Elisabeth Eriksen Hortenin biblioteekissa Kväänikansan päivänä.

Foto: privat