Stortingspolitiker vil jakte bjørn fra helikopter

– Staten må gripe inn for å hjelpe bøndene i Indre Troms mot bjørnen som tar sau i området. Det mener stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch.

Sandra Borch

Sandra Borch mener skadebjørnen bør finnes fra lufta med helikopter. Staten naturoppsyn mener det er nytteløst og fortsetter jakta på marka.

Foto: Martin Mortensen/NRK

Hun appellerer til Statens Naturoppsyn og miljøvernministeren.

– Bøndene, særlig i Bardu, er fortvilte etter at bjørn har herjet i saueflokker i fire uker nå, sier Borch. Hun har vært i kontakt med flere av dem for å få innspill til tiltak. Situasjonen er alvorlig, er hennes konklusjon.

Til nå har bjørn tatt om lag 60 sau. Fire nye ble funnet i går.

Sau

Det har gått hardt for seg i saueflokkene i Indre Troms når bjørnen har tatt for seg. Om lag 60 sau har måttet bøte med livet. Bøndene fortviler.

Foto: Laila Myrhaug

Det er Miljødirektoratet som avgjør bruken av jakt fra lufta på rovdyr etter råd fra Statens naturoppsyn (SNO), som er en del av direktoratet.

– Det er klart at ekstraordinære tiltak må settes i verk for å ta bjørnen, sier hun og ber om helikopter i jakta. Nå har et lokalt jaktlag holdt på i flere uker uten resultat. Det er forståelig når området er så stort og terrenget så ulendt. Derfor må nye tiltak settes i verk, sier Borch.

Nytter ikke å jakte fra lufta

Thomas Johansen i Statens naturoppsyn sier jakt lufta er nytteløst.

– Jeg skulle gjerne brukt helikopter om det var noen hjelp i det, men å finne bjørn på barmark med den vegetasjonen vi har nå går ikke, sier Johansen.

Johansen

Thomas Johansen i Statens naturoppsyn sier jakt fra lufta er nytteløst med vegetasjonen om sommeren.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Han viser til at de har et nært samarbeid med jaktlaget som har fått fellingstillatelse på bjørnen og ser nå på løsninger for å bistå jaktlaget. Johansen mener det mest effektive er å jakte med trente hunder.

– Vi jobber med å finne en slik ekvipasje, med jegere som har erfaring med søk etter bjørn, sier han.

Vanskelig å jakte bjørn

Bjørn beveger seg over store områder, derfor er det vanskelig også å jakte bjørn fra bakken.

– Det er slik at bjørnen tar sau og fjerner seg når det kommer folk i området. Med andre ord, du vet faktisk ikke om bjørnen er på stedet der du jakter. Etter et par dager oppdages det drept sau et annet sted. Vi ligger hele tiden et hakk etter. Det er en fryktelig vanskelig oppgave, fordi vi ikke til enhver tid vet hvor den er, sier Johansen.

Han har stor forståelse for den lidelse dyra har og den belastning der for bøndene i området.