Vi ruster oss mot innbruddsbander

Nordmenn gjør nå sine mottrekk mot innbruddsbandene som i sommer er ventet til landet.

Stadig flere investerer i innbruddsalarm i huset.

– Det er på denne tida av året at vi merker økt interesse for å få installert bolig- og innbruddsalarm i hus og hytter. Det forteller kommunikasjonssjef Maria Conradi i det internasjonale sikkerhetskonsernet G4S.

Konsernet har i mange år vært representert i Norge og har ca 60.000 boligalarmkunder her i landet.


Skjøt fart for 1 ½ år siden

Lenge var vi her i landet relativt blåøyde og tillitsfulle. Boligalarm var noe som svært få hadde installert i hjemmene sine.

– Men i takt med medias oppmerksomhet rundt utenlandske godt organiserte tyveribander økte også pågangen for folk som ville ha installert boligalarm, sier Conradi.

Ingen vil finne huset sitt slik.
Foto: Gjensidige

Hyttalarm

Det er ikke bare verdier i hjemmet nordmenn ønsker å beskytte. Interessen for å få installert alarm på hytta er også økende.

– Det henger sammen med at vi propper hyttene våre fulle med mange av de samme dyre tingene vi har hjemme, tror Conradi.

Ny teknologi

Dessuten har det vært en enorm teknologisk utvikling innen alarmsektoren.

I dag er man ikke avhengig av fast telefonforbindelse på hytta eller i hjemmet for å bli varslet hvis noe skjer. Det meste kan nå overføres via mobilnettet.

I tillegg tilbyr selskapene nå flere typer alarm der man kan bli varslet om det meste som skjer i og rundt boligen eller hytta.

Landsdelsforskjeller

I Securitas Direct gjør man de samme erfaringene som konkurrenten G4S.

Markedssjef Sanna Emtinger i Securitas Direct forteller at nordmenn er redd for å bli bestjålet, men det finnes noen geografiske forskjeller.

Ikke helt uventet er det i byene at interessen for å sikre seg med alarm er størst.

– Tilliten til våre medmennesker er ennå størst utafor byene, tror Sanna Emtinger.
Dessuten finnes det flest boligalarmer på Østlandet, både i antall men også når man tar hensyn til folketallet.

På Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag er interessen for innbruddsalarm noe mindre, men minst interesse finner vi i Nord-Norge.

Der finnes det ennå bygdesamfunn der folk stoler så mye både på hverandre og på fremmede at dørene ikke en gang blir låst.