Vet ikke om han får flytte hjem igjen

Huset hans ble stående etter det voldsomme jordskredet utenfor Alta. Men selv om hjemmet hans ikke har flyttet seg, vet han ennå ikke om det er trygt å flytte tilbake.

Rolf Bjørnar Isaksen så utsikten forsvinne, da enorme jordmasser raste ut i Altafjorden sist onsdag. Samtidig som mange hus i området forsvant på sjøen, ble hans eget hjem stående.

– Foreløpig så vet jeg ikke om jeg skal flytte hjem igjen, kanskje får jeg ikke lov en gang.

Huset til Rolf Bjørnar Eriksen

Helt på kanten, men på fjellgrunn, står huset til Rolf Bjørnar Isaksen.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Han var den eneste som bodde på Kråknes utenfor Alta, de andre husene ble brukt som hytter. I hagen hans spankulerte hunden hans Raija rundt, hun ble tatt av raset og var søkk vekk i flere timer, før hun ble funnet i live.

Selv om huset fortsatt står er det ikke gitt at NVE mener det er trygt å bo der. Og alt av strøm, vann og kloakk røk med i raset.

– Det er mye å tenke på, sier Rolf Bjørnar Isaksen.

Ødeleggelser etter ras, Kråknes

Kreftene som var i sving da åtte hus rausa på sjøen, er vanskelig å forestille seg.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Fortsatt ferdselsforbud

Nå er NVE i full gang med undersøke om det er trygt å ferdes i rasområdet. Det er satt i gang grunnundersøkelser, man ønsker å finne ut om det fortsatt er mye kvikkleire i området.

Boremaskinen dunker rørene flere meter ned i bakken. Ved å registrere hvor mye kraft som skal til for å komme seg nedover, kan man se om det er kvikkleire eller sand der nede.

Enn så lenge er det fortsatt ferdselsforbud i området, onsdag ble dette forlenget på ny av NVE.

Anders Bjordal, distriktsingeniør i NVE Region nord

Distriktsingeniør Anders Bjordal i NVE varsler at det vil ta flere dager før man vet årsaken til raset på Kråknes, og når det vil være trygt for folk å være der.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Vi er i gang med de geotekniske undersøkelsene, og så vil vi konkludere ut fra det. Men før vi vet mer om området mener vi det ikke er trygt å oppholde seg der, sier distriktsingeniør Anders Bjordal i NVE.

Ødeleggelser etter ras, Kråknes

Kystverket jobber sammen med Kystvakten for å rydde sjøen for vrakrester.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Omfattende opprydding

Åtte hus gikk på sjøen da det 650 meter brede raset gikk sist onsdag. Så stort var skredet, at det var godt synlig på satelittbilder fra verdensrommet.

Kråknes i Alta før og etter skredet onsdag 3. juni. Bildene er hentet fra Nasjonalt bakkesegment for satellittdata.
Kråknes i Alta før og etter skredet onsdag 3. juni. Bildene er hentet fra Nasjonalt bakkesegment for satellittdata.

Kråknes i Alta før og etter skredet onsdag 3. juni. Bildene er hentet fra Nasjonalt bakkesegment for satellittdata

COPERNICUS SENTINEL DATA - 2020.

Kystverket og Kystvakten har jobbet med opprydding av husrestene i sjøen siden før helgen.

Det som tidligere var husvegger, kjøkkenbord og hvem vet hva, er lagt i lenser så det holder seg på plass mens arbeidet med å rydde opp pågår.

Nå blir alt lastet om bord, og seilt til det nærmeste søppelanlegget.

Ødeleggelser etter ras, Kråknes

Ennå er det mye igjen å rydde opp.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK