Hopp til innhold

Verner leveområder for sjøfugl på Svalbard

Bjørnøya, Hopen, Sørkapp og Nordenskiöldkysten på Svalbard ble i dag med på Ramsarlista, som verner våtmarksområder.

Bjørnøya
Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Lundefugler

Lundefuglen er blant fuglene som hekker på Bjørnøya.

Foto: NRK

Det er Sysselmannen på Svalbard som melder om de nye Ramsarområdene på sine hjemmesider.

Ramsarkonvensjonen har som oppgave å ta vare på våtmarksområder i hele verden. Norge var en av de første landene som signerte avtalen i 1974.

Våtmarksområder er blant grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, ferskvann og elver.

Camp Millar

Ingeborgfjellet ved Vårsolbukta på Nordenskiöldkysten er et viktig fuglefjell.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Land som har områder på Ramsarlista skal verne levevilkårene for alt liv i disse områdene. Ramsar-områder skal også tas vare på som en viktig naturressurs for mennesker.

Rikt fugleliv

Bjørnøya ligger der atlantiske og arktiske havstrømmer møtes, og er et svært viktig hekkeområde for sjøfugl. Det er registrert 126 ulike hekkende arter i sjøfuglkolonien på Bjørnøya, som er en av de største på den nordlige halvkloden.

Øya Hopen er spesielt viktig krykkjer som hekker der i store tall. Her er det mange klippehekkende sjøfugler i store antall, og området er viktig for sjøfuglene sør på Svalbard.

Verneområdet på Sørkapp har både grunne sjøområder, øyer, innsjøer og bekkeløp, og er et område som er rikt både på marine pattedyr og gjess og vadefugl is tore mengder.

Allerede vernet

Den delen av Nordenskiöldkysten på østsiden av Spitsbergen som er vernet som nasjonalpark kommer også inn på lista. Det er en flat kyststripe som strekker seg til fuglefjellet Ingeborgfjellet.

Det er et viktig område for hekkende gjess og for ærfugl som myter, eller skifter fjærdrakt. Det er også flere sjeldne vadefugler som hekker her.

Alle områdene som i dag kom inn på Ramsar-lista er allerede vernet under Svalbardmiljøloven, og er enten naturreservat eller nasjonalparker.

Anerkjennelse

– Det vil i praksis ikke være noe annet vern av dette området i morgen enn det var id ag. På de områdene langs Nordenskiöldkysten hvor det i fjor var lov å kjøre skuter, vil det også være lov neste år, sier Sveinung Bertnes Råheim, hos Sysselmannen til NRK.

Det viktige med å komme med på Ramsarlista er at området har fått en internasjonal anerkjennelse som et verneverdig område. Informasjon om økologien i området blir også lagt ut på Ramsar sine sider.

Norge nominerer bare områder som allerede er vernet til Ramsarlista. Fra før av er Dunøyane, Forlandsøyane, Gåsøyane, Isøyane og Kongsfjorden på Svalbard med på Ramsarlista.