Verner korallrev ved Sørøya

Regjeringen har bestemt seg for å verne et 4 kvadratkilometer korallrevområde som ligger 3 mil nord for Sørvær på Sørøya. Dette innebærer at det blir forbudt å drive fiske i området med redskap som slepes under fiske, samt garn, line og teiner. Det er nå 19 tilsvarende områder langs norskekysten som er vernet, områder som er svært viktige oppvekstområder for yngel og småfisk.