Hopp til innhold

Økte ventelister på norske sykehus: Anne-Mari aner ikke når hun blir operert

Over 100.000 pasientavtaler ble i fjor utsatt, etter at koronapandemien rammet Norge. Ingen vet når etterslepet vil bli tatt igjen.

For Anne-Mari har hunden Zaro spilt en viktig rolle for å glemme smertene mens hun venter på operasjon.

For Anne-Mari har hunden Zaro spilt en viktig rolle for å glemme smertene mens hun venter på operasjon.

Foto: Frida Rava Rømo / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

  • Etter publisering har NRK justert ned tallet for utsatte pasientavtaler fra "over 200.000" til "over 100.000". Det etter tilbakemelding fra Helsedirektoratet om hvordan statistikken kan leses. Helseforetakene har mot slutten av 2020 klart å redusere antall utsatte avtaler.

– Man blir jo skuffet, men det er ikke noe å gjøre med det. Jeg prøver å ikke la det gå innpå meg slik at man blir deprimert. Det er jo fort gjort å bli det, sier Anne-Mari Helsing i Kirkenes.

Hun skulle ha blitt operert ved Hammerfest sykehus i fjor på grunn av slitasje i skulderen, men operasjonen ble utsatt.

Årsaken var koronapandemien som rammet Norge. Fortsatt venter hun på ny innkalling. Det samme gjør tusenvis av andre pasienter i hele Norge.

– Det går jo ut over livskvaliteten å ha så mye smerter og vente på en operasjon som skal gjøre det bedre. Det er ganske fortvilende og frustrerende at det blir utsatt hele tiden, selv om man har forståelse for det.

At operasjonen så langt har uteblitt, har fått konsekvenser for Helsing. For å dempe smertene i skuldra, tar hun sterke smertestillende.

– Det setter ikke bare begrensninger for hva jeg kan gjøre hjemme, men også det med å komme seg ut.

– Man blir jo litt isolert.

Anne-Mari Helsing

Anne-Mari Helsing venter på at hun skal få bli operert, men når det blir vet hun ikke.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Venter på behandling

– Det å gå i det uvisse i mange måneder er ikke bra i det hele tatt, sier pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen i Finnmark.

For mange kan det ta tid å få en ny innkalling. Eriksen oppfordrer pasienter til å purre på sin utsatte avtale hvis det man plages med blir verre. Da kontakter man enten sin fastlege eller sitt sykehus. Man kan også få hjelp av Pasient- og brukerombudet.

Før pandemien rammet Norge var det allerede lang ventetid på ulike typer behandlinger og operasjoner, utdyper Eriksen.

– Nå som man skal ta igjen mange tusen konsultasjoner på toppen av en vanlig venteliste, så skjønner man at det vil ta tid.

Mette Elisabeth Eriksen, Pasient- og brukerombud i Finnmark.

Mette Elisabeth Eriksen er Pasient- og brukerombud i Finnmark. Hun holder til på Hammerfest sykehus, som hittil er det eneste sykehuset i Norge som har vært stengt ned på grunn av et koronautbrudd.

Foto: Mette Elisabeth Eriksen

Plan for å minke ventelistene

Da Norge stengte ned i mars, steg brått antall utsatte pasientavtaler ved landets sykehus. Siden da er det registrert over 100.000 utsettelser ved samtlige helseforetak i landet.

Utsatte henvisninger hos helseforetakene

rapporteringsår

januar

februar

mars

april

mai

juni

juli

august

september

oktober

november

desember

2019

8318

8348

7983

7688

7395

7239

7646

8696

9102

8557

7651

8119

2020

8970

8743

44006

49239

29636

17804

17837

17100

14710

13156

11301

10420

Kilde: Norsk pasientregister/Helsedirektoratet

  • Samme pasient kan være regnet med flere ganger om man har flere avtaler som blir utsatt.

Også lengst nord har pasientene blitt nødt til å smøre seg med tålmodighet. I Helse Nord er minst 30.000 avtaler utsatt.

– Vi prøver å jobbe mer effektivt. For eksempel bruke personell til andre oppgaver enn det man vanligvis har, etter grundig opplæring selvfølgelig, sier administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord.

Helseforetakene i Nord-Norge har satt i gang en rekke tiltak for å ta ned ventelistene. Blant annet vil man bruke video og digitale løsninger mer i møte med pasientene, ifølge Daae.

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse nord.

Cecilie Daae i Helse Nord sier man jobber intens med å hente igjen etterslepet. Blant tiltakene har vært å innføre kvelds- og lørdagspoliklinikk.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Følger med på situasjonen

Alle helseforetakene i landet jobber nå med mål om å ta ned ventelistene.

– For det første opplever jeg at sykehusene er godt i gang med å ta igjen det etterslepet, sier helseminister Bent Høie.

Han legger til:

– Tallet kan virke veldig stort, men det gjennomføres ekstremt mange konsultasjoner i helsetjenesten gjennom ett år, så prosentvis er det ikke den store endringen.

Ettersom pandemien fortsatt pågår, har ikke Cecilie Daae i Helse Nord noe klart svar på når man der vil ha klart å minke ventelistene.

– Covid-19 legger beslag på mye ressurser hos oss fortsatt. Men går ting riktig vei er det veldig stor vilje og et stort ønske om å hente igjen dette etterslepet så raskt det lar seg gjøre, sier Daae.

Ambulansehelikopter

Sykehusene over hele landet gikk i mars i fjor i korona-beredskap. Mange pasienter fikk derfor utsatt sin behandling.

Foto: Petter Strøm / NRK

Få har klagd på ventetid

Selv om mange pasienter venter på å få unna sine utsatte avtaler, har Pasient- og brukerombudet knapt mottatt klager. Verken nasjonalt eller lokalt, ifølge pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen.

– Folk har vist enorm forståelse for situasjonen.

Hun tror årsaken kan være frykt for selv å bli smittet av korona, og at man vil at de med alvorligst sykdom får behandling.

– Da tenker man at man selv kan vente, sier Eriksen.

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne saken? Tips meg gjerne!

  • Tabell under viser oversikt fra hvert helseforetak. Disse melder inn henvisninger som er utsatt som følge av kapasitet.

Oversikt over alle helseforetakene

Rapporteringsår

helseforetak

januar

februar

mars

april

mai

juni

juli

august

september

oktober

november

desember

2019

Akershus universitetssykehus HF

224

298

272

252

192

197

204

277

275

278

183

197

2020

Akershus universitetssykehus HF

191

215

2926

2874

1910

1136

1110

905

699

521

456

509

2019

Betanien Hospital Skien

35

55

20

21

35

21

21

31

22

37

26

32

2020

Betanien Hospital Skien

48

50

382

267

161

47

45

83

55

57

83

53

2019

Diakonhjemmet sykehus

82

96

71

56

48

65

63

82

111

147

93

88

2020

Diakonhjemmet sykehus

155

124

789

659

435

227

213

180

135

97

94

86

2019

Finnmarkssykehuset HF

67

77

67

100

97

99

106

89

79

68

78

66

2020

Finnmarkssykehuset HF

71

76

948

1126

842

468

446

369

268

646

515

358

2019

Haraldsplass

153

132

113

112

83

102

103

150

151

96

121

130

2020

Haraldsplass

128

118

453

749

254

245

238

331

274

226

155

136

2019

Helgelandssykehuset HF

182

210

194

164

157

159

163

289

265

184

157

138

2020

Helgelandssykehuset HF

136

132

1120

1039

851

655

629

524

428

393

377

304

2019

Helse Bergen HF

984

969

837

840

900

900

899

1118

1171

989

795

832

2020

Helse Bergen HF

946

858

2287

3616

1129

968

965

1586

1485

1321

1306

917

2019

Helse Fonna HF

238

249

262

310

311

228

229

262

248

258

212

270

2020

Helse Fonna HF

313

249

660

1187

400

287

291

464

378

360

331

384

2019

Helse Førde HF

244

207

159

162

162

175

181

200

228

229

186

205

2020

Helse Førde HF

237

279

400

1554

335

308

299

643

572

494

378

349

2019

Helse Møre og Romsdal

804

927

917

832

686

628

728

812

835

783

679

764

2020

Helse Møre og Romsdal

932

878

2378

2515

1629

863

960

918

1002

943

809

782

2019

Helse Nord Trøndelag HF

357

398

448

359

326

337

388

375

421

421

354

377

2020

Helse Nord Trøndelag HF

398

384

1530

1733

1302

834

944

824

689

588

550

513

2019

Helse Stavanger HF

939

881

846

790

765

849

851

814

914

761

763

870

2020

Helse Stavanger HF

965

798

2281

3126

1088

773

747

1281

1111

989

742

673

2019

Lovisenberg diakonale sykehus AS

5

<5

6

6

<5

<5

0

0

<5

<5

<5

0

2020

Lovisenberg diakonale sykehus AS

0

0

1819

1982

1665

1111

1089

804

492

351

179

123

2019

Martina Hansen

61

40

58

54

38

80

78

64

67

44

52

36

2020

Martina Hansen

36

89

778

869

573

214

195

132

128

127

87

89

2019

NKS Bjørkeli

<5

<5

<5

<5

5

5

5

5

<5

7

7

6

2020

NKS Bjørkeli

<5

5

0

12

6

7

6

<5

<5

<5

<5

<5

2019

NKS Jæren DPS

<5

<5

<5

<5

0

<5

<5

<5

5

<5

<5

<5

2020

NKS Jæren DPS

0

<5

<5

14

<5

<5

<5

<5

5

<5

6

10

2019

NKS Olaviken

<5

<5

<5

<5

0

5

5

<5

<5

<5

6

<5

2020

NKS Olaviken

<5

<5

0

8

<5

<5

<5

<5

<5

5

<5

<5

2019

Nordlandssykehuset HF

158

167

178

193

161

154

157

147

153

161

180

197

2020

Nordlandssykehuset HF

162

166

1221

1397

1157

613

549

475

360

293

356

302

2019

Oslo universitetssykehus HF

473

428

459

482

491

482

494

594

539

461

464

458

2020

Oslo universitetssykehus HF

441

511

3650

3233

1952

1101

1102

973

818

599

497

476

2019

Privat Midt-Norge HF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<5

2020

Privat Midt-Norge HF

0

<5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

Privat Nord HF

0

0

0

0

12

<5

<5

<5

0

0

0

0

2019

Privat Sør-Øst HF

<5

0

<5

<5

<5

0

0

0

<5

<5

0

<5

2020

Privat Sør-Øst HF

<5

<5

5

5

15

6

6

8

14

<5

7

6

2019

Privat Vest HF

77

68

62

42

29

17

17

60

54

38

41

23

2020

Privat Vest HF

42

64

76

682

66

24

23

108

123

125

90

64

2019

Private

22

29

32

21

9

13

13

10

30

16

37

26

2020

Private

13

<5

465

628

510

382

379

9

268

222

184

163

2019

Revmatismesykehuset

<5

<5

<5

0

0

0

0

0

0

0

0

<5

2020

Revmatismesykehuset

<5

0

10

<5

<5

<5

0

0

0

0

<5

0

2019

Solli DPS

<5

<5

0

<5

6

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

2020

Solli DPS

5

5

0

6

6

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

2019

St. Olavs Hospital HF

1246

1212

1042

972

1038

908

1062

1229

1187

1240

1133

1151

2020

St. Olavs Hospital HF

1132

1088

2989

2814

1956

1471

1592

1441

1143

1192

1065

1036

2019

Sunnaas sykehus HF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<5

2020

Sunnaas sykehus HF

<5

<5

108

120

82

41

41

26

12

<5

<5

<5

2019

Sykehuset i Vestfold HF

267

277

294

245

251

276

300

253

254

286

275

291

2020

Sykehuset i Vestfold HF

358

340

1496

1662

1230

608

591

547

444

395

305

375

2019

Sykehuset Innlandet HF

397

403

353

313

339

324

322

329

479

450

383

373

2020

Sykehuset Innlandet HF

529

554

3464

3737

2593

1433

1421

1146

934

797

693

704

2019

Sykehuset Telemark HF

118

112

115

97

119

101

100

125

142

107

123

123

2020

Sykehuset Telemark HF

134

130

1044

954

487

245

227

193

180

178

176

209

2019

Sykehuset Østfold HF

372

297

309

330

304

285

295

378

374

395

389

493

2020

Sykehuset Østfold HF

484

487

2424

2387

1431

809

825

775

743

639

509

513

2019

Sørlandet Sykehus HF

351

277

317

341

330

337

339

398

470

496

433

346

2020

Sørlandet Sykehus HF

397

470

2079

1954

1221

684

667

563

530

422

387

345

2019

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

185

206

227

195

176

184

186

190

188

213

172

184

2020

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

214

212

2459

2591

1721

985

965

776

640

520

428

476

2019

Vestre Viken HF

266

323

317

387

330

304

334

410

431

381

302

428

2020

Vestre Viken HF

496

452

3761

3735

2613

1250

1265

1003

772

641

525

458

Kilde: Norsk pasientregister/Helsedirektoratet